7.1.5Předminulý čas

Tvoří se z pomocného slovesa haber v minulém čase nedokonavém a z příčestí významového slovesa.
haber příč.
yo había
habías amado
él/ella/usted había comido
nosotros/-as habíamosvivido
vosotros/-as habíais
ellos/-as/ustedes habían
Vyjadřuje děj v minulosti, který se stal před jiným dějem minulým.Cuando llegué a su casa, ya se había ido.Když jsem přišel k němu domů, už byl pryč.Pensaba que lo habías visto.Myslel jsem, že jsi to už viděl.