7.1.3Minulý čas nedokonavý

Tvoří se pomocí osobních koncovek přidaných ke kmeni po odtržení koncovek -ar, -er, -ir od infinitivu.
-ar -er -ir
amar comer vivir
yo amaba comía vivía
amabas comías vivías
él/ella/usted amaba comía vivía
nosotros/-as amábamoscomíamosvivíamos
vosotros/-as amabais comíais vivíais
ellos/-as/ustedes amaban comían vivían
Minulý čas nedokonavý vyjadřuje děj probíhající v minulosti, opakující se v minulosti, popis situace v minulosti nebo události v minulosti, které nejsou jasně časově ohraničeny.Antes estudiaba más que ahora.Dřív jsem se učil víc než teď.De joven hacía deportes.Když byl mladý, sportoval.Iba a la iglesia cada domingo.Chodíval do kostela každou neděli.Používá se například k vyjádření děje, který probíhal, když nastal jiný děj minulý.Cuando llegué, ya estaba así.Když jsem přišel, už to tu takhle bylo.Le interrumpieron cuando hablaba de su nuevo trabajo.Přerušili ho, když mluvil o své nové práci.Me pilló cuando trataba de abrirlo.Přistihl mě, když jsem se to pokoušel otevřít.Příklady nepravidelných sloves
ser era, eras, era, éramos, erais, eran
ir iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
Viz též kap. Přehled nepravidelných sloves.