7.3.2Podmiňovací způsob minulý

Tvoří se z pomocného slovesa haber v podmiňovacím způsobu přítomném a z příčestí významového slovesa.
haber příč.
yo habría
habrías amado
él/ella/usted habría comido
nosotros/-as habríamos vivido
vosotros/-as habríais
ellos/-as/ustedes habrían
Vyjadřuje podmíněný děj v minulosti. Používá se hlavně v podmínkových větách.Si hubiera tenido dinero, lo habría comprado.Kdybych byl měl peníze, byl bych to koupil.