10.1Spojky souřadicí

Slučovacíy, e, ni, ni ... niPokud za spojkou y následuje slovo začínající na i-, ať už se píše i- nebo hi-, spojka y se mění na e.una persona amable e inteligentemilý a inteligentní člověkOdporovacípero, sino (que), aunque, masNuestra casa es grande, pero es acogedora.Náš dům je velký, ale je útulný.Je-li první věta záporná, použije se spojka sino před větným členem a sino que k uvození samostatné věty.No es blanco sino negro.Není to bílé, ale černé.No te pido que te vayas sino que te quedes.Nežádám tě, abys odešel, ale abys zůstal.Vylučovacío, u, o ... o, o bien, ya ... ya, bien ... bien, ora ... oraPokud za spojkou o stojí slovo začínající na o- nebo ho-, spojka o se mění v u:siete u ochosedm nebo osm