7.1.6Předminulý čas závislý

Tvoří se z pomocného slovesa haber v minulém čase dokonavém a z příčestí významového slovesa.
haber příč.
yo hube
hubiste amado
él/ella/usted hubo comido
nosotros/-as hubimos vivido
vosotros/-as hubisteis
ellos/-as/ustedes hubieron
Vyjadřuje děj v minulosti, který se stal bezprostředně před jiným dějem minulým. Užívá se například po výrazech apenas, luego que, en cuanto, después que. Téměř se nepoužívá.Apenas se hubo dormido, ella salió.Jen co usnul, odešla.En cuanto hubo terminado el trabajo, le pagaron.Hned po dokončení práce mu zaplatili.