2.2.3Přechylování

Podstatná jména životná mají zpravidla zvláštní tvary pro mužský a pro ženský rod. Tvary ženského rodu se většinou odvozují od rodu mužského:*změnou koncového -o na -amuchacho - muchacha, ruso - rusa, jardinero - jardinera, perro - perra, corzo - corza*přidáním koncovky -a ke slovům končícím na -or, -ón, -ín, -án -ésdoctor - doctora, ganador - ganadora, ladrón - ladrona, peatón - peatona, mallorquín - mallorquina, alemán - alemana, inglés - inglesa*změnou různých koncovek mužského rodu na -esa, -isa, -ina, -trizpríncipe - princesa, abad - abadesa, poeta - poetisa, zar - zarina, rey - reina, actor - actrizPodstatná jména zakončená -nte, -ista mají stejný tvar pro mužský i ženský rod:el estudiante - la estudiante, el periodista - la periodista