12Slovosled

Slovosled je ve španělštině celkem volný. Na konec věty většinou dáme informaci, kterou chceme zdůraznit:Hace una semana Pilar estuvo en Praga.Před týdnem byla Pilar v Praze. (Zdůrazňujeme místo.)Pilar estuvo en Praga hace una semana.Pilar byla v Praze před týdnem. (Zdůrazňujeme čas.)Slovesnou vazbu nesmíme rozdělit.Me ha llamado.Zavolal mi.Él puede irse.On může odejít.Přídavná jména stojí většinou za podstatným jménem.un coche negročerné autoTázací věta mívá stejný slovosled jako oznamovací.Vive aquí.Bydlí zde.¿Vive aquí?Bydlí zde?V záporných větách stojí no samostatně před slovesem.No llamó.Nezavolal.