2.1Množné číslo podstatných jmen

Tvoří se přidáním koncovky:-su podstatných jmen zakončených nepřízvučnou samohláskou nebo přízvučným , či órosa - rosas, tribu - tribus, café - cafés, papá - papás-esu podstatných jmen zakončených souhláskou kromě -scorral - corrales, cárcel - cárceles, joven - jóvenesPozor: V množném čísle dochází k pravopisné změně koncového -z na -c-.pez - peces, albornoz - albornoceskoncové -y se považuje za souhláskurey - reyes-s nebo -esu podstatných jmen zakončených na přízvučné nebo esquí - esquís/esquíes, tabú - tabús/tabúesPodstatná jména zakončená na -s, -x koncovku nepřibírají. Množné číslo se vyjádří pomocí členu.la crisis - las crisis, el tórax - los tóraxVýjimku tvoří slova jednoslabičná a zakončená přízvučnou slabikou.tos - toses, interés - interesesNěkterá slova mění význam podle čísla:bien dobro - bienes majetekesposa manželka - esposas pouta