6.6Udávání času

HodinyPro udání času užíváme sloveso ser a určitý člen.Celé hodiny se uvádějí pouze číslovkou, někdy se za hodinu připojuje en punto (ve významu přesně).Es la una.Je jedna hodina.Son las diez (en punto).Je (přesně) deset hodin.Jinak lze čas vyjádřit pomocí částí hodiny nebo počtu minut. Části hodiny jsou cuarto (čtvrt) a media (půl). Části a minuty se obvykle nekombinují.Čas od celé do půl včetně se přičítá pomocí y k předcházející celé hodině.Son las diez y cuarto.Je čtvrt na jedenáct.Son las ocho y veinte.Je za deset minut půl deváté.Son las seis y cinco.Je šest a pět minut.Es la una y media.Je půl druhé.Čas od půl do celé se odečítá pomocí menos od následující celé hodiny.Son las diez menos cuarto.Je tři čtvrtě na deset.Son las siete menos veinticinco.Je půl sedmé a pět minut.Son las nueve menos diez.Je za deset devět.Počet hodin se obvykle uvádí pouze do dvanáctky, k tomu se připojuje de la mañana - ráno/dopoledne - nebo de la tarde - odpoledne/večer.Son las diez de la tarde.Je deset hodin večer.Son las ocho y media de la mañana.Je půl deváté ráno.Výjimku tvoří např. přesné minutové hlášení na nádražích, letištích nebo v rádiu, kde se počítá do 24. Může se vynechat spojka y mezi hodinou a minutami.Son las ocho cuarenta y dos.Je osm čtyřicet dva.Son las veintitrés dieciocho.Je dvacet tři osmnáct.S měsícem a rokem se pojí předložka en, dny stojí bez předložky.DatumLetopočet se čte jako celé číslo.1996 - mil novecientos noventa y seis1066 - mil sesenta y seis1109 - mil ciento nueve2009 - dos mil nueve