5.7Zájmena neurčitá

Neurčitá zájmena, která se pojí s podstatným jménem, se s ním shodují v rodě a čísle. Většina z nich nemá člen.alguienněkdo, kdosialgoněco, cosiuno/unajeden/jedna, člověkalguno/algunanějaký/nějakácualquierajakýkoliv, kterýkoliv, kdokolivquienquierakdokolivtodo/todavšechno, všechen/všechnacadakaždýdemásostatníotro/otrajiný/jináZájmena uno, alguno a cualquiera se před podstatným jménem mužského rodu v jednotném čísle krátí na un, algún a cualquier.Množné číslo od cualquiera a quienquiera se tvoří přidáním koncovky ke kořeni - cualesquiera, quienesquiera.cualesquiera que seanať už jsou kdokoliv