3Přídavná jména

U přídavných jmen rozlišujeme číslo a rod. Ve větě stojí většinou až za podstatným jménem, se kterým se v čísle a rodě shodují.