7.7.2Gerundium složené

Tvoří se gerundiem jednoduchým slovesa haber a příčestím významového slovesa.Vyjadřuje děj předcházející ději vyjádřenému slovesem v určitém tvaru.Habiendo entrado en Jericó, pasaba por la ciudad.Vešel do Jericha a procházel jím.Habiendo dicho esto, se fue.Když to řekl, odešel., S těmi slovy odešel.