3.3Stupňování přídavných jmen

Stupňujeme pomocí příslovcí más (více) a menos (méně).První stupeňStejná míra vlastnosti se vyjadřuje pomocí tan(to) tak + como jako.Juan es tan alto como José.Jan je tak vysoký jako Josef.La película es tan aburrida como se esperaba.Film je tak nudný, jak se čekalo.¿Qué es tan pesado como el plomo?Co je tak těžké jako olovo?Hoy no hace tanto calor como ayer.Dnes není tak teplo jako včera.Druhý stupeňRůzná míra vlastnosti se vyjadřuje pomocí příslovcí más/menos více/méně + que než:El piso es más caro que la casa.Byt je dražší než dům.El coche es menos caro que el piso.Auto je méně drahé než byt.Vedlejší věta ve srovnání se uvozuje vazbou de lo que, pokud porovnáváme různou intenzitu nebo množství jedné věci.El piso es más caro de lo que esperaba.Byt je dražší, než jsem čekal.Es menos difícil de lo que pensabas.Je to lehčí, než sis myslel.Třetí stupeňSuperlativ relativní se tvoří pomocí určitého členu el/la a příslovcí más/menos nejvíce/nejméně.Este alumno es el más alto de la clase.Tento žák je nejvyšší ze třídy.Es la chica más guapa que he visto.To je ta nejkrásnější dívka, jakou jsem viděl.Superlativ absolutní se tvoří pomocí přípony -ísimo, -ísima, -ísimos, -ísimas:interesantísimo, altísima, carísimos, guapísimasU přídavných jmen zakončených na -ble vzniká připojením superlativní přípony zakončení -bilísimo.agradable - agradabilísimo, probable - probabilísimoAle: endeble - endeblísimo/endebilísimoPozor: U přídavných jmen s kořenem zakončeným na -c, -g, -z dochází ke změně pravopisu.simpático - simpatiquísimo, feliz - felicísimo, largo - larguísimoNěkterá přídavná jména tvoří superlativ absolutní od latinského kmene:fiel - fidelísimo, antiguo - antiquísimo, pobre - paupérrimo, libre - libérrimoNepravidelné stupňováníNěkterá přídavná jména mají vedle pravidelného stupňování nepravidelné tvary druhého a třetího stupně.
1. stupeň2. stupeň3. stupeň
bueno mejor el mejor/óptimo
malo peor el peor/pésimo
grande mayor el mayor/máximo
pequeño menor el menor/mínimo
alto superior el superior/supremo
bajo inferior el inferior/ínfimo