9Předložky

Předložky ve spojení se jménem vyjadřují vztahy. Ve španělštině často nahrazují pády, a proto se používají i v případech, kdy v češtině příslušný pád stačí. Nejčastější předložky:
a do, k hacia směrem k
ante před hasta do
bajo pod incluso včetně
con s mediante prostřednictvím
contra proti para pro
de od, z por kvůli, za
desde od salvo kromě
durante během según podle
en v, na sin bez
entre mezi sobre na, přes
excepto kromě tras po, za
Es para ti.To je pro tebe.Han ido sin nosotros.Šli bez nás.Fueron hasta Madrid.Jeli až do Madridu.La carta está en la mesa.Dopis je na stole.Se sentó a la mesa.Posadil se ke stolu.Používají se také různé předložkové výrazy. Často vznikají spojením příslovce a předložky de:
al lado de vedle después de po
antes de před (čas) detrás de za
debajo de pod encima de nad
delante de před (místo)junto a vedle
El árbol cayó a causa de las lluvias.Strom spadl kvůli dešťům.Lo logró a costa de su salud.Dosáhl toho na úkor svého zdraví.A falta de más información, solo nos queda esperar.Když/Pokud nemáme víc informací, nezbývá než čekat.los argumentos a favor y en contra de la energía nuclearargumenty pro jadernou energii a proti níNos alojamos en un hotel al lado de la playa.Ubytovali jsme se v hotelu u pláže.Te amo a pesar de tus errores.Miluji tě i přes tvé chyby.viaje a través del tiempocestování v časeestudiar a través de internetstudovat prostřednictvím internetuSe espera sol en todo el país con excepción del norte.Očekáváme slunečno v celé zemi s výjimkou severních oblastí.Tengo dudas con respecto a la seguridad.Mám pochybnosti ohledně bezpečnosti.En vez de ir al trabajo, se quedó en casa.Místo aby šel do práce, zůstal doma.El teclado escribe números en lugar de letras.Klávesnice píše čísla místo písmen.una esperanza en medio de la crisisnaděje uprostřed krizepolémica en torno al españolpolemika ohledně španělštinyPerdimos por culpa del árbitro.Prohráli jsme vinou rozhodčího.purificación de agua por medio de luzčištění vody pomocí světlaPředložka a se kromě vyjádření místa (ve smyslu do, k) používá také s předmětem ve 3. a 4. pádě u životných podstatných jmen:He visto a Juan.Viděl jsem Juana.Dámelo a mí.Dej mi to.Ale:Tengo un libro.Mám knížku.Předložka de vyjadřuje 2. pád:vaso de aguasklenice vodylibro de JuanJuanova knihapuente de piedrakamenný most (most z kamene)