5.4Zájmena ukazovací

Ukazovací zájmena se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem. Rozdělují se do tří skupin podle vzdálenosti objektu, o kterém je řeč, od mluvčího:*přímo u mluvčího, v jeho dosahu
jednotné číslo množné číslo
tento este tito estos
tato esta tyto estas
toto esto
*dále od mluvčího (u adresáta promluvy)
jednotné číslo množné číslo
ten ese ti esos
ta esa ty esas
to eso
*daleko od mluvčího, mimo jeho dosah
jednotné číslo množné číslo
tamten aquel tamti aquellos
tamta aquella tamty aquellas
tamto aquello
Stojí před podstatným jménem, kde nahrazují určitý člen, nebo samostatně.Este libro es muy bueno.Tato knížka je velice dobrá.Esas son las casas que se venden.To jsou ty domy, co se prodávají.Aquel hombre no me gusta.Tamten člověk se mi nelíbí.Aquellos fueron los días más felices de su vida.To (tehdy) byly ty nejšťastnější dny v jeho životě.Zájmena středního rodu esto, eso, aquello stojí vždy samostatně. Zastupují neznámé věci, vedlejší věty ap.¿Qué es eso?Co je to?Esto es un libro.Tohle je knížka.