6.5Početní úkony

SčítáníVyjadřuje se pomocí slova más nebo y. Rovná se lze vyjádřit pomocí igual a nebo es/son.Dos y ocho son diez.Dvě a osm je deset.Cuatro más cinco igual a nueve.Čtyři plus pět rovná se devět.OdečítáníVyjadřuje se pomocí slova menos.Once menos cinco igual a seis.Jedenáct minus pět se rovná šest.NásobeníVyjadřuje se pomocí slova por nebo spojení multiplicado por.Cinco por seis son treinta.Pět krát šest je třicet.Tres multiplicado por siete son veintiuno.Tři krát sedm je dvacet jedna.DěleníVyjadřuje se pomocí obratu dividido por, dividido entre nebo entre.Doce dividido por tres igual a cuatro.Dvanáct děleno třemi rovná se čtyři.Cien entre cinco son veinte.Sto děleno pěti je dvacet.