13.1Skládání

Složená slova jsou nejčastěji podstatná a přídavná jména, slovesa, zájmena a příslovce. Složené slovo získává nový význam. Složeniny vznikají například spojením:*dvou podstatných jmencoliflor, bocamanga, compraventa*podstatného a přídavného jménapelirrojo, mediodía*podstatného jména (v množném čísle) a slovesa (ve 3. os. j. č.)sacacorchos, abrelatas*dvou přídavných jmenagridulce, sordomudo, angloespañol*příslovce a slovesabendecir, maltratar*celé větynomeolvides, hazmereír