7.3.1Podmiňovací způsob přítomný

Tvoří se přidáním osobních koncovek k infinitivu slovesa.
-ar -er -ir
amar comer vivir
yo amaría comería viviría
amarías comerías vivirías
él/ella/usted amaría comería viviría
nosotros/-as amaríamoscomeríamosviviríamos
vosotros/-as amaríais comeríais viviríais
ellos/-as/ustedes amarían comerían vivirían
Vyjadřuje podmíněný děj v přítomnosti, nejistotu, pravděpodobnost nebo zdvořilou žádost:Me gustaría comprar un coche.Rád bych si koupil auto.No deberías fumar tanto.Neměl bys tak kouřit.Příklady nepravidelných sloves
tener tendr-
venir vendr-
poner pondr-
haber habr-
poder podr- -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían
querer querr-
saber sabr-
decir dir-
hacer har-