8.3Stupňování příslovcí

2. stupeňtvoříme pomocí příslovcí más (více) a menos (méně).Llegó más tarde que ayer.Přišel později než včera.Trabaja más intensamente.Pracuje intenzivněji.Habla más despacio.Mluv pomaleji.3. stupeňtvoříme tak, že místo členu el, který se používá u přídavných jmen, dáme člen lo.Intenta hacerlo lo más rápido que puedas.Snaž se to udělat co nejrychleji můžeš.Některá příslovce mají vedle pravidelného stupňování nepravidelné tvary druhého a třetího stupně:bien - mejor - lo mejormal - peor - lo peormucho - más - lo máspoco - menos - lo menos