6.1Číslovky základní

0 cero 14 catorce 70 setenta
1 uno 15 quince 80 ochenta
2 dos 16 dieciséis 90 noventa
3 tres 17 diecisiete 100 cien
4 cuatro 18 dieciocho 101 ciento uno
5 cinco 19 diecinueve 121 ciento veintiuno
6 seis 20 veinte 200 doscientos
7 siete 21 veintiuno 300 trescientos
8 ocho 22 veintidós 500 quinientos
9 nueve 30 treinta 700 setecientos
10 diez 31 treinta y uno 900 novecientos
11 once 40 cuarenta 1000 mil
12 doce 50 cincuenta 2000 dos mil
13 trece 60 sesenta
millónmilionmil millonesmiliardaČíslovka uno má ženský rod una. Před podstatným jménem mužského rodu jednotného čísla se zkracuje na un.un cochejedno autouna mujerjedna ženaCiento se před podstatným jménem a před vyšší číslovkou zkracuje na cien.cien casassto domůcien milsto tisícAle: ciento veinte casassto dvacet domůSestavování základních číslovekDo čísla 15 má každá číslovka vlastní tvar. Od čísla 16 do 29 skládáme desítku a jednotku do jednoho slova pomocí spojky y, která se mění na -i-. Od čísla 31 do 99 jsou názvy víceslovné, mezi desítku a jednotku klademe spojku y.veinticuatro, veintisiete, cincuenta y ocho, noventa y dosNásobky sta mají jednoslovné názvy složené z jednotky a množného čísla cientos. Kromě uno a jeho složenin jsou to jediné číslovky, které se přechylují, v ženském rodě končí na -cientas.doscientos cochesdvě stě autPozor na nepravidelné tvary čísel 500, 700 a 900.quinientas cincuenta personaspět set padesát lidíNásobky tisíců se tvoří pomocí jednotky a tisíce psaných zvlášť, mil je vždy v jednotném čísle.cinco milpět tisícNaproti tomu milion se převádí do množného čísla.cinco millonespět milionůMezi miliony, tisíci, stovkami a desítkami není žádná spojka.un millón cuatrocientos veinticinco mil setecientos cuarenta y nuevemilion čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set čtyřicet devětV desetinných číslech se píše čárka nebo tečka. Desetinná čárka se čte jako coma, nula jako cero:10,56 - diez coma cincuenta y seis1,02 - uno coma cero dos nebo uno (entero) y dos centésimas0,0043 - cero coma cero cero cuarenta y tres