4.2Člen neurčitý

jedn. č. mn. č.
muž. rod un unos
žen. rod una unas
Neurčitý člen by se dal přeložit jako „nějaký“, „některý“, užívá se:*u podstatných jmen, která nejsou známá z předchozího hovoru, konkrétně určená nebo vyvoditelná z kontextuEsto es un libro.Tohle je knížka.Te está buscando un hombre.Hledá tě nějaký člověk.*v množném čísle pro vyjádření blíže neurčeného nebo přibližného počtuAllí hay unas casas.Je tam několik domů.Tengo unos 20 euros.Mám přibližně 20 eur.La tienda se cierra solo unos pocos meses después de su apertura.Obchod se zavírá jenom několik měsíců po otevření.