7.2Spojovací způsob

Spojovací způsob subjuntivo se v češtině nevyskytuje. Ve španělštině se užívá v hlavních i vedlejších větách k vyjádření rozkazu, zákazu, přání, žádosti, nejistoty, pochybnosti, nutnosti, možnosti apod.Užívá se po příslovcích quizás, acaso, tal vez, posiblemente a dalších, vyjadřujících pravděpodobnost:Tal vez vayamos a verte esta tarde.Možná tě dnes odpoledne přijdeme navštívit.Používá se také ve zvoláních za částicemi ojalá, que ap.:¡Ojalá llueva!Kéž by pršelo!¡Que te vaya bien!Měj se dobře!