10Spojky

Rozlišujeme spojky souřadicí a podřadicí, jednoslovné a spojkové výrazy.