7.8.2Souslednost časová ve spojovacím způsobu

Je-li ve větě hlavní čas přítomný nebo budoucí, ve větě vedlejší užijeme:a)přítomný čas spojovacího způsobu pro vyjádření současnosti dějů obou vět nebo následnosti děje věty vedlejšíDudo que lo sepa.Pochybuji, že to ví.b)předpřítomný čas spojovacího způsobu pro vyjádření předčasnosti děje věty vedlejšíDudo que lo haya sabido.Pochybuji, že to věděl.Je-li ve větě hlavní některý čas minulý, ve větě vedlejší užijeme:a)minulý čas nedokonavý spojovacího způsobu pro vyjádření současnosti obou dějů nebo následnosti děje věty vedlejšíDudaba que lo supiera.Pochyboval jsem, že to ví.b)předminulý čas spojovacího způsobu pro vyjádření předčasnosti děje věty vedlejšíDudaba que lo hubiese sabido.Pochyboval jsem, že to věděl.