2.2.2Ženský rod

Typické koncovky jsou -a, -dad, -tud, -eza, -ie, -ción, -sión, -nza, -cia, -ncia:casa, caridad, virtud, pureza, barbarie, canción, sesión, eficacia, potenciaŽenského rodu bývají slova označující:*osoby ženského pohlavímadre, mujer, maestra*písmena abecedybe, equis, hache, épsilon*ovoce a zeleninumanzana, cereza, cebollaPodstatná jména s dvojím rodemNěkterá podstatná jména mohou být mužského i ženského rodu beze změny významu:arte, azúcar, mar, dote, armazón, margenPodstatná jména měnící význam podle roduel cólera cholera - la cólera hněvel capital kapitál - la capital hlavní město