5.5Zájmena tázací

¿quién?kdo?¿qué?co?, jaký?, který? (před podst. jm.)¿cuál?jaký?, který? (ne před podst. jm.)¿cuánto?kolik?Qué je neohebné, u quién a cuál rozlišujeme číslo, u cuánto i rod.Uvozují otázky.¿Quién/Qué es?Kdo/Co je to?¿De quién es el conejo de peluche?Čí je ten plyšový králík?¿Cuántos libros tienes?Kolik knih máš?