5.3Zájmena přivlastňovací

Přivlastňovací zájmena dělíme na samostatná a nesamostatná. Koncovky přivlastňovacích zájmen se shodují v rodě a čísle s přivlastňovaným podstatným jménem.Přivlastňovací zájmena nesamostatná stojí před podstatným jménem nebo jeho přívlastkem.
jednotné číslo množné číslo
můj/má mi moji/moje mis
tvůj/tvá tu tvoji/tvoje tus
jeho/její su jeho/její sus
náš/naše nuestro/nuestra naši/naše nuestros/nuestras
váš/vaše vuestro/vuestra vaši/vaše vuestros/vuestras
jejich su jejich sus
Přivlastňovací zájmena samostatná stojí za podstatným jménem nebo jeho přívlastkem nebo zcela samostatně.
jednotné číslo množné číslo
můj/má mío/mía moji/moje míos/mías
tvůj/tvá tuyo/tuya tvoji/tvoje tuyos/tuyas
jeho/její suyo/suya jeho/její suyos/suyas
náš/naše nuestro/nuestra naši/naše nuestros/nuestras
váš/vaše vuestro/vuestra vaši/vaše vuestros/vuestras
jejich suyo/suya jejich suyos/suyas
Un hermano mío es profesor.Jeden z mých bratrů je profesor.¿De quién es este libro? - Es suyo.Čí je tato kniha? - Je jeho.