6.3Číslovky dílové

Vyskytují se ve zlomcích. Mají zvláštní tvar pro polovinu a třetinu. Od 1/4 do 1/10 se shodují s řadovými číslovkami, od 1/11 se tvoří ze základní číslovky příponou -avo.
1/2 - un medio 1/9 - un noveno
1/3 - un tercio 1/10 - un décimo
1/4 - un cuarto 1/11 - un onceavo
1/5 - un quinto 1/12 - un doceavo
1/6 - un sexto 1/13 - un treceavo
1/7 - un séptimo 1/20 - un veinteavo
1/8 - un octavo
tres octavostři osminyTvar medio se shoduje v rodě a čísle s podstatným jménem:Se comió media naranja.Snědl půl pomeranče.Póngame medio kilo.Dejte mi půl kila.Zlomky se také mohou číst jako dělení pomocí dividido por.cinco dividido por sietepět sedmin, pět lomeno sedmi