7.1.4Předpřítomný čas

Tvoří se z pomocného slovesa haber v přítomném čase a z příčestí významového slovesa.
haber příč.
yo he
has amado
él/ella/usted ha comido
nosotros/-as hemos vivido
vosotros/-as habéis
ellos/-as/ustedes han
Vyjadřuje ukončený děj, který se stal v probíhajícím období nebo jehož důsledky zasahují do současnosti. Používá se například po výrazech hoy, esta semana, este mes, este año, nunca, siempre, todavía no.Hoy hemos comido bien.Dnes jsme se dobře naobědvali.Esta semana ha ido dos veces al cine.Tento týden šel dvakrát do kina.Siempre he querido hacer el curso de pintura.Vždycky jsem chtěl chodit do kurzu malby.