7Slovesa

U španělských sloves určujeme osobu, číslo, čas, způsob a rod. Podle koncovky infinitivu (-ar, -er, -ir) dělíme slovesa do tří tříd.Přehled slovesných způsobů a časůUrčité tvary
způsob jednoduché časy složené časy
přítomný předpřítomný/slož. perfektum
(presente) (pretérito perfecto compuesto)
minulý nedok./imperfektum předminulý
oznamovací (pretérito imperfecto) (pluscuamperfecto)
(indicativo) minulý dokonavý/perfektum předminulý závislý
(pretérito perfecto simple) (pretérito perfecto anterior)
budoucí předbudoucí/složený budoucí
(futuro simple) (futuro perfecto/compuesto)
podmiňovací přítomný minulý/složený
(condicional) (condicional simple) (condicional perfecto/compuesto)
spojovací přítomný předpřítomný/perfektum
subjunktiv (presente) (pretérito perfecto)
(subjuntivo) minulý nedok./imperfektum předminulý
(pretérito imperfecto) (pretérito pluscuamperfecto)
rozkazovací přítomný
(imperativo) (presente)
Neurčité tvary
infinitiv jednoduchý složený
(infinitivo) (simple) (compuesto)
gerundium jednoduché složené
(gerundio) (simple) (compuesto)
příčestí trpné
(participio) (pasivo)