Demander le chemin

Audrey va chercher son ami à la gare. Elle ne connaît pas encore la ville. Elle s'adresse aux passants.
Audrey jde vyzvednout svého kamaráda na nádraží. Ve městě se ještě nevyzná. Obrací se na kolemjdoucí.
Audrey:
Pardon monsieur. Je suis un peu perdue, je fais comment pour aller à la gare ?
Promiňte, pane. Trošku jsem se ztratila. Jak se dostanu na nádraží?
Un passant:
Désolé, mais je ne suis pas du quartier.
Bohužel nejsem místní.
Audrey:
C'est pas grave. Bonne journée.
To nevadí. Hezký den.
Un passant:
Bonne journée et bonne chance !
Hezký den a hodně štěstí!
Audrey:
Bonjour madame. Je cherche le chemin pour aller à la gare.
Dobrý den. Hledám cestu na nádraží.
Une passante:
C'est un peu compliqué. Vous avez un plan de la ville ?
To je trochu složitější. Máte plán města?
Audrey:
Ah oui. Voilà.
Ano. Tady je.
Une passante:
Bon, on est ici, place de la Victoire. Prenez la rue Racine, allez tout droit jusqu'à la place d'Italie. Il y a une grande église.
Dobře, my jsme tady na place de la Victoire. Půjdete po rue Racine, pořád rovně až k place d'Italie. Je tam velký kostel.
Audrey:
Ah bon.
Aha.
Une passante:
Devant l'église, tournez à droite. C'est l'avenue de la Liberté. Au bout de l'avenue, il y a un hôpital. Derrière l'hôpital, vous vous trouvez en face d'un pont. Vous traversez le pont...
Před kostelem zabočíte doprava. Jste na avenue de la Liberté. Na konci této třídy je nemocnice. Za nemocnicí se ocitnete naproti mostu. Přejdete most...
Audrey:
Pardon madame. C'est déjà trop compliqué.
Promiňte. To už je příliš složité.

Une passante:
Mais vous pouvez prendre le tram.
Ale můžete jet tramvají.
Audrey:
Est-ce qu'il y a un arrêt de tram par ici ?
Je tu někde tramvajová zastávka?
Une passante:
C'est à deux pas. Vous allez tout droit, à la prochaine rue, vous tournez à droite. Au carrefour, vous prenez la rue Diderot et continuez jusqu'au théâtre. À côté du théâtre, vous...
Kousek odsud. Půjdete pořád rovně, na další ulici zabočíte doprava. Na křižovatce zahnete do rue Diderot a půjdete až k divadlu. Vedle divadla...
Audrey:
Pardon madame. Je vous remercie beaucoup, je préfère prendre un taxi. Bonne journée !
Promiňte. Moc děkuji, raději pojedu taxíkem. Hezký den!

Acheter un ticket

L'étudiant:
Bonjour monsieur. Pouvez-vous me dire comment aller jusqu'à la station Créteil-Université ? Quel est le chemin le plus rapide ?
Dobrý den. Můžete mi říct, jak se dostanu na stanici Créteil-Université? Jaká je nejrychlejší cesta?
L'employé:
Vous pouvez prendre le métro. On est ici, station Saint-Michel. Vous prenez la ligne 4 direction Porte de Clignancourt. Vous changez à la station Strasbourg-Saint-Denis pour prendre la ligne 8 direction Créteil.
Můžete jet metrem. My jsme zde, na stanici Saint-Michel. Pojedete čtyřkou ve směru Porte de Clignancourt. Přestoupíte na stanici Strasbourg-Saint-Denis, kde nastoupíte do osmičky, směr Créteil.
L'étudiant:
Vous avez dit huit ?
Řekl jste osm?
L'employé:
Oui, numéro huit. Sinon, vous pouvez prendre le RER. C'est la ligne C. Vous descendez à la station Choisy-le-Roi et après, vous prenez le bus. C'est plus rapide, mais moins écologique.
Ano, číslo osm. Nebo můžete jet RER. Jede tam linka C. Vystoupíte ve stanici Choisy-le-Roi a pak pojedete autobusem. Je to rychlejší, ale méně ekologické.
L'étudiant:
Merci monsieur. Je prends le métro, c'est plus simple. Je voudrais acheter un ticket, s'il vous plaît.
Děkuji. Pojedu metrem, to je jednodušší. Chtěl bych si prosím koupit jeden lístek.
L'employé:
Un ticket coûte 1 euro 90. Mais vous pouvez acheter un carnet de 10 tickets. C'est moins cher.
Jedna jízdenka stojí euro devadesát. Ale můžete si koupit bloček deseti jízdenek. Je to levnější.
L'étudiant:
D'accord. Je prends un carnet.
Dobře. Vezmu si jeden bloček.
L'employé:
Ça fait 14 euros 90. Vous payez en espèces ou par carte ?
Dělá to 14 eur devadesát. Budete platit hotově, nebo kartou?
L'étudiant:
Je n'ai pas de monnaie. Je paie par carte.
Nemám drobné. Zaplatím kartou.

RER je síť pařížské příměstské dopravy. Několik stanic má i v centru města. Vlaky RER tedy můžete využít nejen při výletech za město, ale i při cestách z jednoho konce Paříže na druhý.

Najděte v druhém dialogu stupňování přídavných jmen.

Vyberte chybná tvrzení a uveďte je na pravou míru.