Vocabulaire

 • adorer adɔʀezbožňovat, milovat
 • beaucoup bokuhodně, velmi
 • bienven|u/-ue bjε̃v(ə)nyvítaný
 • chanson f ʃɑ̃sɔ̃píseň
 • chanteur m/chanteuse f ʃɑ̃tœʀ/ʃɑ̃tøzzpěvák/zpěvačka
 • console f kɔ̃sɔlkonzole
 • copain m/copine f kɔpε̃/kɔpinkamarád/kamarádka, přítel/přítelkyně
 • à côté de qqch a kotevedle čeho
 • dentiste m/f dɑ̃tistzubař/zubařka
 • émission f emisjɔ̃pořad
 • encore ɑ̃kɔʀještě
 • enfant m ɑ̃fɑ̃dítě
 • entraîneur m/entraîneuse f ɑ̃tʀεnœʀ/ɑ̃tʀεnøztrenér/trenérka
 • famille f famijrodina
 • femme f famžena
 • fiche f fiʃformulář, karta v kartotéce ap.
 • fille f fijdcera
 • fils m fissyn
 • frère m fʀεʀbratr
 • grec/grecque gʀεk/gʀεkřecký
 • grillade f gʀijadgrilované maso
 • guitare f gitaʀkytara
 • import|ant/-ante ε̃pɔʀtɑ̃důležitý
 • instituteur m/institutrice f ε̃stitytœʀ/ε̃stitytʀisučitel/učitelka
 • intérêt m ε̃teʀεzájem
 • invité m/invitée f ε̃vite/ε̃vitehost muž/žena
 • mari m maʀimanžel
 • mère f mεʀmatka
 • message m mesaʒzpráva, vzkaz
 • musicien m/musicienne f myzisjε̃/myzisjεnhudebník/hudebnice
 • nature f natyʀpříroda
 • ordinateur m ɔʀdinatœʀpočítač
 • ouais ˈwεjo
 • père m pεʀotec
 • personn|el/-elle pεʀsɔnεlosobní
 • pet|it/-ite p(ə)timalý
 • photo f fɔtofotka
 • pis pihůř(e)
 • plus plyvíce
 • pourquoi puʀkwaproč
 • prénom m pʀenɔ̃křestní jméno
 • présentateur m/présentatrice f pʀezɑ̃tatœʀ/pʀesɑ̃tatʀismoderátor/moderátorka
 • proches m pl pʀɔʃblízcí rodina, přátelé
 • radio f ʀadjorádio
 • réponse f ʀepɔ̃sodpověď
 • sœur f sœʀsestra
 • sur qqch syʀna čem
 • tant tɑ̃tak, tolik
 • tuteur m tytœʀtutor
 • voilà vwalatady je, to je

Příslovce plus má dvojí výslovnost. Čte se buď jako ply, nebo jako plys. O tom však až později.