Vocabulaire

 • addition f adisjɔ̃účet v restauraci
 • ail m ajčesnek
 • apéritif m apeʀitifaperitiv
 • apporter apɔʀtepřinést
 • carafe f kaʀafkarafa
 • carte f kaʀtjídelní lístek
 • cas m případ
 • certainement sεʀtεnmɑ̃jistě, zajisté
 • côtelette f kotlεtkotleta
 • couteau m kutonůž
 • couvert m kuvεʀpříbor
 • cuillère f kɥijεʀlžíce
 • dessert m desεʀzákusek, dezert
 • épeler ep(ə)lehláskovat
 • excell|ent/-ente εkselɑ̃výborný, vynikající
 • fenêtre f f(ə)nεtʀokno
 • fines herbes f pl finzεʀbbylinky
 • filet m filεfilet, plátek masa
 • fourchette f fuʀʃεtvidlička
 • gâteau m gɑtokoláč, dort ovocný ap.
 • gaz|eux/-euse gɑzøperlivý
 • glace f glaszmrzlina
 • grill|é/-ée gʀijegrilovaný
 • hors-d'œuvre m ˈɔʀdœvʀpředkrm
 • juste ʒystpouze, přesně, právě
 • not|é/-ée nɔtezaznamenaný, zapsaný do notesu ap.
 • oignon m ɔɲɔ̃cibule
 • pan|é/-ée paneve strouhance, obalovaný
 • personne f pεʀsɔnosoba
 • plat/plate pla/platneperlivý
 • plat m plajídlo chod
 • possible pɔsiblmožný
 • potage m pɔtaʒpolévka hustá, krémová
 • pourboire m puʀbwaʀspropitné
 • près de qqch pʀεblízko čeho
 • problème m pʀɔblεmproblém
 • recommander ʀ(ə)kɔmɑ̃dedoporučit
 • regretter ʀ(ə)gʀetelitovat
 • réservation f ʀezεʀvasjɔ̃rezervace
 • réserv|é/-ée ʀezεʀverezervovaný
 • réserver ʀezεʀverezervovat
 • satisf|ait/-aite satisfεspokojený
 • sauce f sosomáčka
 • saumon m somɔ̃losos
 • saut|é/-ée soteopékaný, restovaný
 • serveur m/serveuse f sεʀvœʀ/sεʀvøzčíšník/servírka
 • service m sεʀvisobsluha, servis
 • si sipokud, jestli
 • soupe f suppolévka
 • table f tablstůl
 • terrasse f teʀaszahrádka restaurace, terasa
 • thon m tɔ̃tuňák
 • tout de suite tu də sɥit(i)hned
 • voici vwasitady

Polévka se francouzsky řekne la soupe. Používá se i pojem le potage, který označuje husté zeleninové polévky. A krémovým polévkám se říká le velouté.