Activités

Přečtěte si úvodní dialogy, přeložte a doplňte.

1 Léna má ráda těstoviny. Nesnáší .
2 Michel nemá rád mléko. Dá si .
3 Simon nemá džus. Má a .
4 Inès si dá víno. Dává přednost .
5 Rémy jí (jeden) .

Určete správnou nosovku v následujících slovech a slovo doplňte do příslušného sloupce: sandwich, exemple, rien, campagne, prochain, moins, anglais, vin, comment.

 • ε̃
 • rien
 • prochain
 • moins
 • vin
 • ɑ̃
 • sandwich
 • exemple
 • campagne
 • anglais
 • comment

Poslechněte si nahrávku a označte slovo, které slyšíte.

1
2
3
4
5
6
7
8

Co si dají k jídlu a pití? Nezapomeňte uvést správný člen.

1 Laurent mange et .
2 Laure a soif. Elle prend .
3 Laurent ne mange pas . Il préfère .
4 Laure n'aime pas . Elle prend .
5 Laurent prend blanc.
6 Pour le déjeuner, Laure mange et un sandwich au fromage .

Označte souhlásky na konci slov, které se nečtou.

 • soif
 • tu prends nds
 • manger r
 • riz z
 • porc c
 • salut t
 • fruit t
 • je pars s

Doplňte předložku à a určitý člen (stažené, nebo nestažené tvary).

1 lait
2 soirée
3 campagne
4 fruits
5 chocolat
6 café
7 vin
8 viande
9 eau
10 supermarché
11 tomates
12 céréales

Označte slovo, které mezi ostatní nepatří.

1 déjeuner - manger - dîner - petit déjeuner
2 salade - concombre - pain - tomate
3 riz - pommes de terre - pâtes - sandwich
4 thé - lait - jus de fruits - vin
5 aimer - prendre - détester - adorer

Doplňte.

1J'achète
2J'adore
3Je n'ai pas

Oui, nebo si? Odpovězte na otázky.

1 Il est encore dans la boutique ?
2 Elle n'a pas d'expériences ?
3 Tu joues de la guitare ?
4 Le mari de Daphné est grec ?
5 Vous n'êtes pas libre cet après-midi ?
6 Tu ne prends pas de café ?
7 Ils achètent ça au supermarché ?

Doplňte sloveso prendre ve správném tvaru.

1 Vous un café ou un thé ?
2 Je préfère une blonde.
3 Qu'est-ce que tu pour le petit déjeuner ?
4 Les enfants du riz. Moi, je des pâtes.
5 Nous ne pas de vin, merci.
6 Jérôme de la salade.

Převeďte do záporu.

1 Ils ont des enfants.
2 C'est le numéro de mon père.
3 Nous avons du lait.
4 Tu manges de la salade ?
5 J'achète du porc, j'aime la viande.
6 Pierre va au supermarché.
7 Vous commandez une pizza ?
8 Je prends du pain pour le petit déjeuner.
9 J'ai faim. Je mange un sandwich.

Doplňte sloveso vouloir ve správném tvaru.

1 Nous ne pas regarder la télé.
2 Je bien une salade de tomates.
3 Sa copine ne pas venir avec nous.
4 À quelle heure est-ce que vous partir ?
5 Tu ne pas aller chez Sylvain ?
6 Ils organiser une soirée grillades.
7 Vous travailler comme présentatrice de radio ?
8 Pourquoi est-ce qu'il ne pas parler.

Utvořte věty spojením sloupců.

 • 1 Je fais du porc
 • 2 Nous préférons manger
 • 3 Il achète deux sandwichs
 • 4 Vous n'avez pas
 • 5 Mon fils n'aime pas
 • a au fromage.
 • b de jus de fruits ?
 • c les grillades.
 • d avec du riz.
 • e des fruits.

Utvořte otázky.

1 Non, merci. Je n'aime pas le vin. (prendre)
2 J'achète du pain et du jus de fruits. (qu'est-ce que)
3 Chez le médecin ? À treize heures. (aller)
4 Mon frère au habite 9, rue Victor Hugo. (où)
5 Je ne mange pas de pâtes. Je prends des pommes de terre. (manger, pâtes)
6 Nous préférons les tomates. Nous n'aimons pas les concombres. (préférer, ou)
7 Je prends du jus de fruits. (vouloir, boire)

Doplňte do vět následující výrazy: à, régime, soif, blanc, adorer, de la, au, pour.

1 Nous préférons le .
2 Je ne prends pas de chocolat. Je suis au .
3 Vous avez  ?
4 Mes filles le lait.
5 Qu'est-ce que vous prenez le dîner ?
6 Vous n'avez pas manger ?
7 J'achète trois pains chocolat.

Odpovězte záporně.

1 Est-ce que vous mangez du porc ? (nous)
2 Vous préparez la salade ? (je)
3 Tu pars samedi ?
4 Vous êtes désordonnées.
5 Vous achetez du café ? (nous)
6 Tu vas à la bibliothèque ?
7 Vous préférez le thé ? (je)
8 Tu prends de la bière ?

Přeložte.

1 Nevezmeš šunku? – Ano!
2 Dáváte přednost vínu, nebo pivu?
3 To je jeho fotka? Má krásnou přítelkyni.
4 Jdou do supermarketu, nemají mléko.
5 Dnes večer jíme v restauraci.
6 Jak se má tvůj manžel? Ještě drží dietu?
7 Co si objednáš? Vodu, nebo červené?
8 Kde je moje sklenička?
9 K snídani koupím croissanty. Co na to říkáte?
10 Já si také dám vepřové s těstovinami. A co ty si dáš na večeři?
11 Kam teď jdeš?
12 Nemáte něco k jídlu? Mám hrozný hlad.
13 Vezmeme si ještě salát.
14 Máme hosty! Vítejte!