CV

Jocelyne Morel
Née le : 09/03/1980
Contact : 38, rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse
Tél. : 01 20 08 16 14
Mobile : 03 13 07 10 09
e-mail : jocelyne.morel@krm.fr
Expérience professionnelle
2010 - 2018 Société KRM, comptable
2003 - 2009 Salon Diane, coiffeuse
1999 - 2003 Boutique prêt-à-porter, chef de produits hommes
1998 - 1999 Boutique prêt-à-porter, vendeuse
Formation
2009 Cours d'orientation, comptable
1998 Baccalauréat professionnel
Compétences
Centres d'intérêts

Mobilní telefon se v evropské francouzštině řekne portable nebo mobile. V Kanadě se však setkáte se slovem cellulaire. Zkráceně by se zapsal jako cell. Kanaďané mají i zvláštní výraz pro elektronickou poštu. Říkají jí courriel. Ve Francii tento výraz není tak častý, setkáte se spíše s anglickým pojmenováním e-mail nebo s jeho pofrancouzštěnou podobou mèl. Všechny tyto výrazy jsou mužského rodu.

e-mail

Při zadávání e-mailové adresy používáme slova arobase aʀɔbaz (zavináč) a point pwε̃ (tečka).

Parlez-vous français ?

Monsieur A:
Parlez-vous français ?
paʀlevu fʀɑ̃sε ?
Mluvíte francouzsky?
Monsieur B:
Oui, un petit peu.
ˈwi, œ̃ p(ə)ti pø
Ano, trošku.
Monsieur A:
Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?
sɥiʒə bjε̃ ʃe sə ʃεʀ sεʀʒ kə ʒə ʃεʀʃ ?
Jsem správně u toho drahého Serge, kterého hledám?
Monsieur B:
Pardon ? Vous pouvez parler plus lentement ?
paʀdɔ̃ ? vu puve paʀle ply lɑ̃tmɑ̃ ?
Promiňte? Můžete mluvit pomaleji?
Monsieur A:
Suis-je bien chez ce cher Serge ? Je cherche ce cher Serge.
sɥiʒə bjε̃ ʃe sə ʃεʀ sεʀʒ ? ʒə ʃεʀʃ sə ʃεʀ sεʀʒ
Jsem správně u toho drahého Serge? Hledám toho drahého Serge.
Monsieur B:
Vous avez dit ? Vous pouvez répéter ? Je n'ai pas compris.
vuzave di ? vu puve ʀepete ? ʒə ne pɑ kɔ̃pʀi
Co jste říkal? Můžete to zopakovat? Nerozuměl jsem.
Monsieur A:
Serge est là ?
sεʀʒ ε la ?
Je tu Serge?
Monsieur B:
Oh, je suis désolé, Serge n'est pas là.
o, ʒə sɥi dezɔle, sεʀʒ nε pɑ la
Ach, je mi líto. Serge tu není.

Slovo que v jazykolamu Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ? je zde vztažné zájmeno kterého/kterou. Vedlejší věty si ale nechme až na později.