Vocabulaire

 • adresse f adʀεsadresa
 • alors alɔʀtedy, takže
 • après apʀεpotom, po
 • après-midi apʀεmidiodpoledne
 • vous avez vu avemáte
 • bibliothèque f biblijɔtεkknihovna
 • café m kafe1 káva, 2 kavárna
 • campagne f kɑ̃paɲvenkov
 • chez qqn ʃeu koho, ke komu
 • coiffeur m/coiffeuse f kwafœʀ/kwaføzkadeřník/kadeřnice, holič/holička
 • combien kɔ̃bjε̃kolik
 • commander kɔmɑ̃deobjednat (si)
 • commencer kɔmɑ̃sezačít
 • convenir kɔ̃vniʀvyhovovat
 • coûter combien kutestát kolik
 • demie f dəmipůl při udávání času
 • désirer deziʀepřát si
 • donc dɔ̃ktedy
 • donner dɔnedát
 • football m futbolfotbal
 • heure f œʀhodina
 • jeudi m ʒødičtvrtek
 • libre libʀvolný, svobodný
 • match m matʃzápas
 • matin m matε̃ráno, dopoledne
 • mercredi m mεʀkʀədistředa
 • minute f minytminuta
 • moins mwε̃méně
 • ne ne záporka stojící před slovesem
 • organiser ɔʀganizeorganizovat
 • ou unebo
 • pardon paʀdɔ̃promiňte
 • parents m pl paʀɑ̃rodiče
 • pizza f pidzapizza
 • place f plas1 místo, 2 náměstí
 • prochain/prochaine pʀɔʃε̃/pʀɔʃεnpříští
 • quand kɑ̃kdy
 • quart m kaʀčtvrt
 • qu'est-ce que kεskəco
 • ukde, kam
 • rester ʀεstezůstat
 • rien ʀjε̃nic
 • rue f ʀyulice
 • ses sejeho/její
 • soirée f swaʀevečírek
 • sûr/sûre syʀ/syʀjistý
 • tard taʀpozdě
 • téléphone m telefɔntelefon
 • thé m tečaj
 • tôt tobrzy
 • vétérinaire m veteʀinεʀveterinář
 • venir v(ə)niʀpřijít, přijet