Expressions utiles

Comment allez-vous ?
[kɔmɑ̃talevu ?]
Jak se máte?
Je vais très bien.
[ʒə vε tʀε bjε̃]
Mám se skvěle.
Merci.
[mεʀsi]
Děkuji.
Tu vas bien ?
[ty va bjε̃ ?]
Máš se?, Máš se dobře?
Pas mal.
[pɑ mal]
Jde to., Dá se.
Ça va ?
[sa va ?]
Jak se vede?
Ça va.
[sa va]
(Mám se) dobře.
Comment ça va ?
[kɔmɑ̃ sa va ?]
Jak se máš?
Comme ci comme ça.
[kɔm si kɔm sa]
Jakžtakž.
Je dois y aller.
[ʒə dwa i ale]
Už musím jít., Musím běžet.
C'est dommage !
[se dɔmaʒ !]
To je škoda!
(Je suis) désolé.
[(ʒə sɥi) dezɔle]
Je mi líto., Mrzí mě to.
C'est pas grave.
[se pɑ gʀav]
To nevadí., Nic se nestalo.
À vous aussi.
[a vu osi]
Vám také., I vám.
À bientôt.
[a bjε̃to]
Brzy na shledanou.
ce soir
[sə swaʀ]
dnes večer
Tu prends un verre ?
[ty pʀɑ̃ œ̃ vεʀ ?]
Dáš si skleničku?, Nezajdeš na skleničku?
Volontiers.
[vɔlɔ̃tje]
Rád., S radostí.
C'est ça ?
[se sa ?]
Je to tak?
Ravi de faire votre connaissance.
[ʀavi də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s]
Jsem rád, že vás poznávám.
Très heureux de même.
[tʀεzøʀø də mεm]
Těší mě., I mě těší., Nápodobně.
Je te présente Margot.
[ʒə tə pʀezɑ̃t maʀgo]
Představuji ti Margot.
Enchanté.
[ɑ̃ʃɑ̃te]
Těší mě.
Moi de même.
[mwa də mεm]
Já také., I mě., Nápodobně.
Je vous en prie.
[ʒə vuzɑ̃ pʀi]
Prosím. odpověď na děkuji, Rádo se stalo.

Výrazy désolé, enchanté a ravi jsou uvedeny v mužském tvaru. Žena si k nim přidá ženskou koncovku -e: Je suis désolée, Enchantée, Ravie de faire votre connaissance. Tuto koncovku ovšem nečteme, takže v mluveném projevu znějí oba tvary stejně.