Situation A

Bonjour madame, comment allez-vous ?
bɔ̃ʒuʀ madam, kɔmɑ̃talevu ?
Dobrý den, jak se máte?
Bonjour. Je vais très bien, merci. Et vous ?
bɔ̃ʒuʀ ʒə vε tʀε bjε̃, mεʀsi e vu ?
Dobrý den. Mám se velmi dobře, děkuji. A vy?

Situation B

Mattéo:
Salut les filles !
saly le fij !
Ahoj holky!
Christine:
Salut Mattéo !
saly mateo !
Ahoj Mattéo!
Suzanne:
Salut !
saly !
Ahoj!
Mattéo:
Tu vas bien, Suzanne ?
ty va bjε̃, syzan ?
Jak se máš, Suzanne ?
Suzanne:
Oui, merci, et toi, ça va ?
ˈwi, mεʀsi, e twa, sa va ?
Mám se dobře, díky. A co ty, všechno v pořádku?
Mattéo:
Pas mal, merci. Et toi, Christine ? Comment ça va ?
pɑ mal, mεʀsi e twa, kʀistin ? kɔmɑ̃ sa va ?
Jde to, díky. A co ty, Christine? Jak se máš?
Christine:
Comme ci comme ça.
kɔm si kɔm sa
Jakžtakž.

Situation C

Je dois y aller.
ʒə dwa i ale
Už musím jít.
Vous partez déjà ? C'est dommage !
vu paʀte deʒa ? se dɔmaʒ !
Vy už jdete? To je škoda!
Malheureusement oui. Je suis désolé.
maløʀøzmɑ̃ ˈwi ʒə sɥi dezɔle
Bohužel ano. Je mi to líto.
C'est pas grave. Bonne journée !
se pɑ gʀav bɔn ʒuʀne !
Co se dá dělat. Tak hezký den!
À vous aussi. À bientôt !
a vuzosi a bjε̃to !
I vám. A brzy na viděnou!

Situation D

Simone:
Salut Marc ! Tu vas bien ce soir ?
saly maʀk ! ty va bjε̃ sə swaʀ ?
Ahoj Marku! Máš se dobře (dnes večer)?
Marc:
Salut. Un peu fatigué, mais ça va.
saly œ̃ pø fatige, mε sa va
Ahoj. Jsem trošku unavený, ale jde to.
Simone:
Tu prends un verre ?
ty pʀɑ̃ œ̃ vεʀ ?
Dáš si skleničku?
Marc:
Volontiers.
vɔlɔ̃tje
Rád.

Je večer a Marc je poněkud unavený. Přesto mu Simone nenabízí kávu. Tu totiž Francouzi večer obvykle nepijí.

Situation E

Bonjour monsieur ! Vous êtes Richard ?
bɔ̃ʒuʀ məsjø ! vuzεt ʀiʃaʀ ?
Dobrý den, pane! Vy jste Richard?
Oui. Bonjour. Je suis Richard Lacourt. Et vous êtes Jean, c'est ça ?
ˈwi bɔ̃ʒuʀ ʒə sɥi ʀiʃaʀ lakuʀ e vuzεt ʒɑ̃, se sa ?
Ano. Dobrý den. Jsem Richard Lacourt. A Vy jste Jean, je to tak?
C'est moi. Ravi de faire votre connaissance.
se mwa ʀavi də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s
To jsem já. Těší mě.
Très heureux de même.
tʀεzøʀø də mεm
Jsem rád, že Vás poznávám.

Situation F

Juliette:
Salut Olivier ! Ça va ?
saly ɔlivje ! sa va ?
Ahoj Oliviere! Jak se máš?
Olivier:
Salut ! Ça va et toi ?
saly ! sa va e twa ?
Ahoj! Dobře a ty?
Juliette:
Oui merci. Je te présente Margot.
ˈwi mεʀsi ʒə tə pʀezɑ̃t maʀgo
Mám se, díky. Představuji ti Margot.
Olivier:
Salut Margot, enchanté.
saly maʀgo, ɑ̃ʃɑ̃te
Ahoj Margot, těší mě.
Margot:
Moi de même.
mwa də mεm
Mě také.

Situation G

Bonsoir madame. Un ticket, s'il vous plaît.
bɔ̃swaʀ madam œ̃ tikε, sil vu plε
Dobrý večer. Jeden lístek, prosím.
Bonsoir. Un euro vingt.
bɔ̃swaʀ œ̃nøʀo vε̃
Dobrý večer. Euro dvacet.
Merci. Bonne soirée.
mεʀsi bɔn swaʀe
Děkuji. Hezký večer.
Je vous en prie, au revoir.
ʒə vuzɑ̃ pʀi, o ʀ(ə)vwaʀ
Prosím, na shledanou.

Najděte v textu pozdravy.

Najděte v textu odpovědi na otázku Jak se máš/máte? Jde to?