Réserver une table

Bernard:
Bonjour. Je voudrais réserver une table dans votre restaurant.
Dobrý den. Chtěl bych si u vás zamluvit jeden stůl.
Le serveur:
Bien sûr monsieur. C'est pour quel jour ? Et pour combien de personnes ?
Samozřejmě. Na který den? A pro kolik osob?
Bernard:
C'est pour ce soir. Une table pour deux personnes, si c'est possible.
Na dnešní večer. Stůl pro dvě osoby, jestli je to možné.
Le serveur:
Pas de problème. Une table près d'une fenêtre, ça vous convient ?
Žádný problém. Stůl u okna vám vyhovuje?
Bernard:
Vous n'avez pas de tables libres en terrasse ?
Na zahrádce volné stoly nemáte?
Le serveur:
Je regrette. Les tables en terrasse sont déjà réservées.
Je mi líto. Stoly na zahrádce jsou už zamluvené.
Bernard:
Tant pis. Pouvons-nous arriver à sept heures ?
Co se dá dělat. Můžeme přijít v sedm hodin?
Le serveur:
Certainement. Nous commençons le service à six heures. La réservation est à quel nom ?
Samozřejmě. Jídla podáváme od šesti hodin. Na jaké jméno bude rezervace?
Bernard:
Bernard Ducretet.
Bernard Ducretet.
Le serveur:
Pardon ? Est-ce que vous pouvez épeler votre nom ?
Promiňte? Můžete vyhláskovat své příjmení?
Bernard:
Ducretet. D-U-C-R-E-T-E-T.
Ducretet. D-U-C-R-E-T-E-T.
Le serveur:
Merci. C'est noté. À ce soir monsieur.
Děkuji, mám to zaznamenáno. Večer na shledanou.

Sloveso épeler (hláskovat) se časuje stejně jako s'appeler. Rozlišujeme tedy tvary j'épelle, nous épelons apod. Správné hláskování se můžete naučit podle abecedy, kterou najdete v úvodní lekci o výslovnosti.

Commander un plat

Bernard:
Bonsoir madame. On a une réservation au nom de Ducretet.
Dobrý večer. Máme rezervaci na jméno Ducretet.
La serveuse:
Bonsoir madame, monsieur. C'est votre table. Je vous apporte la carte ?
Dobrý večer, paní, pane. Toto je váš stůl. Chcete přinést jídelní lístek?
Bernard:
Oui, merci.
Ano, děkujeme.
La serveuse:
Vous désirez un apéritif ?
Budete si přát aperitiv?
Bernard:
Pour moi un pastis. Charlotte, tu prends un apéritif, toi aussi ?
Pro mě pastis. Charlotte, dáš si také nějaký aperitiv?
Charlotte:
Pour moi un kir, s'il vous plaît. Tu commandes deux hors-d'œuvre, Bernard ?
Pro mě prosím jeden kir. Objednáš dva předkrmy, Bernarde?
Bernard:
Moi, je ne prends pas de hors-d'œuvre, juste un potage de légumes.
Já si předkrm nedám, pouze zeleninovou polévku.
La serveuse:
Vous, vous ne prenez pas de soupe, madame ?
Vy si polévku nedáte?
Charlotte:
Non, merci. Mais qu'est-ce qu'on prend après ? Qu'est-ce que vous recommandez comme poisson, madame ?
Ne, děkuji. Co si ale dáme potom? Jakou byste nám doporučila rybu?
La serveuse:
Nous avons un excellent filet de thon à l'ail ou du saumon grillé.
Máme vynikající filet z tuňáka na česneku nebo grilovaného lososa.
Charlotte:
Ah, j'adore le saumon. Je prends donc du saumon grillé avec des pommes de terre sautées à la sauce aux fines herbes. Toi, tu ne prends pas de poisson, Bernard ?
Á, miluji lososa. Dám si tedy grilovaného lososa s opékanými brambory a bylinkovou omáčkou. Ty si, Bernarde, nedáš rybu?
Bernard:
Non, je préfère manger de la viande ce soir. Vous avez du veau, madame ?
Ne, dnes večer si dám maso. Máte telecí?
La serveuse:
On a une délicieuse côtelette de veau. Vous préférez une côtelette grillée ou panée ? Sinon, on a encore une côtelette aux tomates et oignons en plat du jour.
Máme vynikající telecí kotletu. Dáváte přednost grilované, nebo obalované kotletě? Nebo ještě máme kotletu na rajčatech a cibuli jako jídlo dne.
Bernard:
Ah, très bien ! Dans ce cas-là, donnez-moi une côtelette aux tomates et oignons avec des légumes grillés. Et pour boire, une bouteille de vin rouge et une carafe d'eau minérale.
Á, výborně! V tom případě mi dejte kotletu na rajčatech a cibuli. Na pití láhev červeného vína a karafu minerálky.
La serveuse:
De l'eau plate ou gazeuse ?
Neperlivou, nebo perlivou?
Bernard:
Gazeuse. Mais il n'y a pas de cuillères sur la table. Il y a juste des couteaux et des fourchettes.
Perlivou. Na stole ale nejsou lžíce. Jsou zde jen nože a vidličky.
La serveuse:
Je vous prie de m'excuser. Je vous les apporte tout de suite.
Omlouvám se. Hned je přinesu.
La serveuse apporte les plats.
Servírka přináší jídla.

La serveuse:
Voici vos plats. Bon appétit !
Zde je vaše jídlo. Dobrou chuť!

Slavný pastis je vlastně anýzovka, tedy pálenka. Podává se smíchaný s vodou, čímž nápoj dostane mléčnou barvu. Kir označuje víno smíchané s rybízovým likérem nazývaným cassis.

Payer l'addition

La serveuse:
Vous prenez un dessert ? Une salade de fruits ou un morceau de gâteau ? On fait aussi une excellente glace maison.
Dáte si dezert? Ovocný salát nebo kousek dortu? Děláme také vynikající domácí zmrzlinu.
Bernard:
Non, merci. Juste deux tasses de café. Et l'addition, s'il vous plaît.
Ne, děkujeme. pouze dva šálky kávy. A účet, prosím.

Le pourboire

Le service est compris ?
Obsluha je v ceně?
Oui. En France, le service est toujours compris. Mais tu peux donner un pourboire si tu es satisfaite du service.
Ano. Ve Francii je obsluha vždy v ceně. Ale pokud jsi s obsluhou spokojená, můžeš dát spropitné.

Najděte v dialozích: (1) podstatná jména s dělivým členem v kladném významu (2) podstatná jména s neurčitým nebo dělivým členem v záporu.