Activités

Přečtěte si úvodní dialogy, vyberte chybná tvrzení a uveďte je na pravou míru.

1 Mia Dugué a deux fils et une fille.
2 Son fils joue de la guitare.
3 Le mari de Mia Dugué est musicien.
4 Monique organise une soirée grillades.
5 Daphné est la copine de Serge.
6 Thierry aime le sport.

Doplňte věty informacemi z formuláře.

1 André Castor Clermont-Ferrand au , place de la Liberté.
2 de portable est le 03 05 15 20 17.
3 André Castor français et comme économiste.
4 Il à Lyon.
5 Il a fils.
6 Il aime .

Vyberte správnou výslovnost.

1 C'est la fille fij / fil de la directrice ?
2 Elle est très gentille ʒɑ̃tij / ʒɑ̃til.
3 Il est espagnol εspaɲo / εspaɲɔl ?
4 Je vais à Bruxelles bʀysεj / bʀysεl.
5 Merci, c'est gentil ʒɑ̃til / ʒɑ̃ti.
6 Quelle kεl / kεj est son adresse ?
7 Ma famille famij / famil habite à Aix.
8 Tu as un fils fil / fis ou une fille ?
9 Nous avons une nouvelle nuvεl / nuvεj collègue.
10 Il n'est pas chanteur ʃɑ̃tø / ʃɑ̃tœʀ.

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Tu
 • 2 Il
 • 3 J'
 • 4 Elles
 • a aiment les ordinateurs.
 • b ai trois enfants.
 • c a une copine ?
 • d as un match ?

Před podstatná jména v tabulce napište determinant (určitý nebo neurčitý člen, zájmeno, číslovku), který najdete v úvodních textech. Určete význam těchto determinantů ve větě (přivlastňování ap.).

mari
père
frères et sœurs
grillades
mari
sport

Doplňte sloveso avoir ve správném tvaru.

1 Vous des enfants ?
2 Je une sœur et trois frères.
3 Tu un numéro de téléphone ?
4 Ils des enfants polis.
5 Elle un petit ami anglais.
6 -vous des amis en France ?
7 Elles un professeur drôle.
8 Jeudi après-midi, nous un match de football.
9 Tu des photos de ta copine ?
10 Désolée, ce soir, je des invités.

Přeložte.

1 Kurz začíná ve tři čtvrtě na osm.
2 V kolik hodin začíná zápas? – Ve čtvrt na pět.
3 Pořad začíná o půl třetí.
4 Večírek začíná v devatenáct hodin.
5 Kolik je hodin? – Je šest hodin a dvanáct minut.
6 Nevíš, kolik je hodin? – Je půl osmé.
7 Už je za deset jedna.
8 Odjíždím v šestnáct dvacet.

Doplňte určitý člen ve správném tvaru.

1 J'adore grillades.
2 Tu aimes pétanque ?
3 C'est nouvelle copine de Vince.
4 assistante de mon dentiste n'est pas très gentille.
5 Ce soir, je regarde télé.
6 Je n'aime pas café.
7 Nous sommes à bibliothèque.
8 Vous avez heure, s'il vous plaît ?
9 Ce sont parents de Stéphanie.
10 Ce matin, je vais chez coiffeur.

Převeďte do množného čísla.

1 J'ai une amie néerlandaise.
2 Mon ami anglais aime le thé.
3 Notre fils travaille à Strasbourg.
4 Sa fille habite à la campagne.
5 Quel est votre numéro de téléphone ?
6 J'aime beaucoup sa chanson.
7 Où est la photo ?
8 L'émission de Laurent Ruquier est très drôle.
9 Je vais chez un ami grec.

Doplňte neurčitý člen ve správném tvaru.

1 Vous prenez thé ?
2 Je pars avec amie.
3 Le directeur a nouvelle assistante.
4 Tu as tuteur ?
5 Nous avons invités ce soir.
6 Je voudrais pizza.
7 Ils ont déjà enfants ?
8 Je travaille avec collègue américain.

Vyberte vhodné pokračování věty.

 • 1 Ils organisent
 • 2 C'est
 • 3 Est-ce que vous avez
 • 4 Je n'aime pas
 • 5 Vous partez
 • 6 À six heures
 • a une soirée.
 • a une adresse de Bruno ?
 • a des enfants ?
 • a des chansons de Guetta.
 • a à une campagne ?
 • a moins un quart.

Doplňte správný člen.

1 Où est photo de la soirée grillades ?
2 Vous avez numéro de portable ?
3 Et enfants de Sandrine, ils sont où ?
4 Soyez bienvenues !
5 Nous allons chez amie.
6 C'est qui à côté de institutrice ?
7 Tu aimes nature ?
8 Qu'est-ce que tu chantes ? – chanson de Mylène Farmer.

Přeložte.

1 Máš počítač?
2 Má hosty.
3 To je Markův otec.
4 Miluju sport.
5 Mano hraje na kytaru?
6 Mariiny děti jsou legrační.
7 Dívají se na fotbalový zápas.
8 Máš přítele?

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Je
 • 2 Tu
 • 3 Il
 • 4 Elle
 • 5 Nous
 • 6 Vous
 • 7 Ils
 • 8 Elles
 • a es belle.
 • b sont heureux.
 • c est étudiant.
 • d sont gentilles.
 • e est espagnole ?
 • f suis désolée.
 • g partez ce soir ?
 • h habitons ici.

Převeďte do ženského rodu.

1 Leur fils est très sportif ?
2 Ton mari travaille en Belgique ?
3 Je vais chez mon copain.
4 Soyez les bienvenus, mes amis.
5 Mon collègue commande une pizza.
6 Son entraîneur n'est pas ici.
7 Mon médecin a un enfant.

Vyberte správné přivlastňovací zájmeno.

Přeložte.

1 Už mají děti? – Ano, mají syna a dceru.
2 Ano, jsou hosty mé kamarádky.
3 Kde bydlíte? – Bydlím na place Georges Bizet číslo sedmnáct.
4 Dívají se na televizi.
5 V kolik hodin odcházíš k veterináři?
6 Učitelky nejsou moc zábavné !
7 To není moje kytara. To je Jean-Paulova kytara.
8 Jaké má křestní jméno?
9 Co si dáš? Pizzu? – Pizzu nemám ráda.
10 Jejich děti milují mobily a počítače.
11 Jsem ještě doma. Kdy ten kurz začíná?
12 Už musím jít. Je mi líto.
13 Jaké máte zájmy?
14 Proč není šťastná?
15 To je moje žena. – Je krásná.
16 Děkuji za tvoje fotky.
17 Vítejte v Paříži!