Activités

Přečtěte si úvodní dialogy a odpovězte na otázky.

1 Elle est comment, la collègue de Nathan? – Elle est , , , et .
2 Elle est française ? – , elle est .
3 Carlos est informaticien ? – , Carlos est .
4 Nadia est russe ? – , Nadia est
5 Qu'est-ce que Léo aime faire ? – Léo aime , à la pétanque et la télé.

Přečtěte si úvodní dialogy, vyberte chybná tvrzení a uveďte je na pravou míru.

1 La collègue de Nathan est américaine.
2 Palma travaille comme infirmière.
3 Max est belge.
4 Léo aime jouer à la pétanque.

Přečtěte si první dialog a doplňte tabulku.

nom nationalité profession
Carlos
Étienne
Max
Nadia
Palma
Sarah

Přepište správně slova, ve kterých chybí diakritická znaménka.

1 Nathalie est infirmiere.
2 Ils habitent a Grenoble.
3 Nous sommes economistes.
4 Je suis desolee, mais je suis deja fatiguee.
5 Comment ca va ?
6 Bonne journee et a bientot.
7 Les collegues sont gentils.
8 J'aime travailler comme medecin.

Doplňte slova do příslušného sloupce podle výslovnosti: bientôt, médecin, informaticien, intelligent, canadien, vingt, américain, italien.

a ε̃b jε̃

Poslechněte si nahrávku a označte slovo, které slyšíte.

1
2
3
4
5
6
7
8

Poslechněte si nahrávku a doplňte chybějící informaci.

1 Giselle à Rouen comme d'anglais. Elle l'espagnol.
2 Michel habite Fribourg en , mail il est . Il travaille comme . Il est blond, gentil et .

Poslechněte si nahrávku a určete, zda je tvrzení pravdivé (vrai), nebo nepravdivé (faux).

1 Palma est italienne et habite à Moscou.
2 Sarah travaille comme informaticienne.
3 Max est néerlandais et habite à Bruxelles.
4 Carlos est professeur de français.

Utvořte věty se správným slovosledem.

1 votre - quel - nom - est
2 m' - je - Pierre - appelle
3 allez - vous - comment
4 aime - regarder - télé - j' - la
5 sportive - je - très - suis
6 Russes - sont - les - belles
7 Brest - j' - à - habite
8 professeur - travaille - comme - de - je - français
9 aimes - qu'est-ce - faire - que - tu
10 s'il - ticket - vous - un - plaît

Doplňte vhodné tvary.

Il est... Elle est...
américain
néerlandais
belge
italien
française
canadien
suisse
allemande

Vyberte správný tvar podstatného nebo přídavného jména.

1 Jacques n'est pas très .
2 Marie n'est pas très .
3 Les assistantes de la directrice sont .
4 Il est  ?
5 Je travaille avec une .

Doplňte správný tvar slovesa.

1 Audrey étudiante. être
2 Je comme économiste. travailler
3 Nous anglaises. être
4 Tu chanter ? aimer
5 Vous déjà ? partir
6 Je désolée ! être
7 Ils à la pétanque. jouer
8 Thierry dans la classe ? être
9 Vous heureux ? être

Do levého sloupce doplňte osobní zájmeno a 1. osobu jednotného čísla sloves: jouer, regarder, habiter, travailler, aimer.

Je suis suisse.
à Limoges.
comme infirmière.
chanter.
la télé.
à la pétanque.

Přeložte.

1 Pracuji jako profesorka francouzštiny.
2 Vy jste ekonom?
3 Thérèse a Yasmine jsou studentky.
4 Jsem asistent.
5 Ty jsi zdravotní sestra?
6 Pracuje jako lékařka.
7 Frédéric je programátor.
8 Jsme unavené.
9 Je mi líto. (žena)
10 Jste šťastní?

Doplňte přídavné jméno ve tvaru ženského rodu.

1 Merci ! Vous êtes très .
gentil
2 Très de même.
heureux
3 Je suis ici.
nouveau
4 de faire votre connaissance.
ravi
5 Non, elle est .
blond
6 C'est qui la fille ?
joli
7 Je suis trop .
fatigué

Doplňte koncovky slovesných tvarů.

1 Sylvie et Jérôme travaill à Montréal.
2 Je te présent ma femme.
3 Les étudiants jou à la pétanque.
4 Vous regard la télé ?
5 Emma aim chanter ?

Kdo to řekl? Anne, nebo Paul?

1 Je suis canadien.
2 Je suis française.
3 Je travaille comme infirmière.
4 Je suis étudiant.
5 Je suis blond.
6 Je suis nouvelle.
7 Je suis très sportif.

Doplňte do vět následující výrazy: à, aussi, pas trop, comment, comme, quel, qu'est-ce que, qui.

1 Elle est la nouvelle collègue ?
2 est votre nom ?
3 tu aimes faire ?
4 Tu aimes le sport ? –
5 Moi , je suis française.
6 Je travaille technicien.
7 Vous allez Lausanne ?
8 est cette fille blonde ?

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Je
 • 2 Tu
 • 3 Il
 • 4 Elle
 • 5 Nous
 • 6 Vous
 • 7 Ils
 • 8 Elles
 • a es drôle.
 • b sont heureux.
 • c est étudiant.
 • d sont gentilles.
 • e est espagnole ?
 • f suis très désolée.
 • g partez ce soir ?
 • h habitons ici.

Přeložte.

1 Profesor francouzštiny je Belgičan.
2 Pracuji jako zdravotní sestra.
3 Patrick je blonďatý?
4 Zpíváte rád? – Moc ne. Ale jsem hodně sportovně založený.
5 Jak se jmenujete? – Jmenuji se Jade.
6 Dnes večer hrajeme pétanque. Máš rád pétanque?
7 Jaký je? – Je zdvořilý, chytrý a zábavný.
8 Já jsem Serge. Jsem tu nový. – Těší mě, já jsem Jeanne.
9 Vy jste programátorka? – Já ne, jsem lékařka.
10 Jsi příliš unavená? To je škoda.
11 Bydlíš tady? – Ne, bydlím v Grenoblu.
12 Děkuji, jsi milá.