À la radio

Le présentateur:
Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Ce soir, notre invitée est Mia Dugué, chanteuse. Bonsoir Mia.
bɔ̃swaʀ e bjε̃v(ə)ny dɑ̃ nɔtʀ emisjɔ̃ sə swaʀ, nɔtʀ ε̃vite ε mia dyge, ʃɑ̃tøz bɔ̃swaʀ mia
Dobrý večer a vítejte u našeho pořadu. Dnes večer je naším hostem zpěvačka Mia Dugué. Dobrý večer, Mio.
L'Invitée:
Bonsoir.
bɔ̃swaʀ
Dobrý večer.
Le présentateur:
Vous êtes musicienne. Vous chantez. Votre famille est très musicienne ?
vuzεt myzisjεn vu ʃɑ̃te vɔtʀ famij ε tʀε myzisjεn ?
Jste muzikantka. Zpíváte. Je vaše rodina hodně hudebně založená?
L'Invitée:
Pas du tout. Mon père est dentiste et ma mère travaille comme institutrice.
pɑ dy tu mɔ̃ pεʀ ε dɑ̃tist e ma mεʀ tʀavaj kɔm ε̃stitytʀis
Ale vůbec ne. Otec je zubař a matka pracuje jako učitelka.
Le présentateur:
Vous avez des frères et sœurs ?
vuzave de fʀεʀ e sœʀ ?
Máte sourozence?
L'Invitée:
Oui. Mon frère est dentiste comme mon père. Ma sœur, elle est médecin.
ˈwi mɔ̃ fʀεʀ ε dɑ̃tist kɔm mɔ̃ pεʀ ma sœʀ, εl ε med(ə)sε̃
Ano. Bratr je zubař stejně jako můj otec. Sestra je lékařka.
Le présentateur:
Et vos enfants ?
e vozɑ̃fɑ̃ ?
A Vaše děti?
L'Invitée:
J'ai trois enfants. Mes filles aiment les ordinateurs. De plus, elles sont très sportives.
ʒe tʀwɑzɑ̃fɑ̃ me fij εm lezɔʀdinatœʀ də ply, εl sɔ̃ tʀε spɔʀtiv
Mám tři děti. Dcery milují počítače. Navíc jsou sportovně založené.
Le présentateur:
Mais vous avez encore un fils, c'est ça ?
mε vuzave ɑ̃kɔʀ œ̃ fis, se sa ?
Ale máte ještě syna, viďte?

L'Invitée:
Oui, mon Romain. Mon fils est musicien, il joue de la guitare.
ˈwi, mɔ̃ ʀɔmε̃ mɔ̃ fis ε myzisjε̃, il ʒu də la gitaʀ
Ano, Romaina. Syn je muzikant, hraje na kytaru.
Le présentateur:
Et votre mari ?
e vɔtʀ maʀi ?
A váš manžel?
L'Invitée:
Gégé est comme mes filles, il aime les ordinateurs, il est informaticien. Mais il aime mes chansons, ça oui.
ʒeʒe ε kɔm me fij, il εm lezɔʀdinatœʀ, il ε ε̃fɔʀmatisjε̃ mε il εm me ʃɑ̃sɔ̃, sa ˈwi
Gégé je stejný jako dcery, má rád počítače. Je programátor. Ale má rád moje písničky, to ano.
Le présentateur:
Merci beaucoup pour vos réponses.
mεʀsi boku puʀ vo ʀepɔ̃s
Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi.

Při poděkování se používají dvě předložky s týmž významem, a to de nebo pour: Merci de ta réponse. / Merci pour ta réponse. = Díky za (tvou) odpověď.

Chez Monique

Thierry:
Tu as des photos de la soirée ?
ty ɑ de fɔto də la swaʀe ?
Thierry: Máš fotky z večírku?
Monique:
Oui, sur mon Facebook. Voilà.
ˈwi, syʀ mɔ̃ fεjsbuk vwala
Ano, na svém Facebooku. Tady jsou.
Thierry:
Merci. La fille à côté de Serge, c'est sa copine ?
mεʀsi la fij a kote də sεʀʒ, se sa kɔpin ?
Díky. Ta holka vedle Serge je jeho přítelkyně?
Monique:
Bah non, c'est son amie grecque Daphné. Elle est étudiante Erasmus et Serge est son tuteur.
ba nɔ̃, se sɔnami gʀεk dafne εl ε etydjɑ̃t eʀasmys e sεʀʒ ε sɔ̃ tytœʀ
To ne, to je jeho řecká kamarádka Daphné. Je tu na Erasmu a Serge je její tutor.
Thierry:
Mais il a une copine, non ? – Pardon, j'ai un message. C'est mon entraîneur.
mε il a yn kɔpin, nɔ̃ ? - paʀdɔ̃, ʒe œ̃ mesaʒ se mɔnɑ̃tʀεnœʀ
Ale má přítelkyni, ne? – Promiň, přišla mi zpráva. To je můj trenér.
Monique:
Ton entraîneur ? Pourquoi ? Tu as un match ?
tɔnɑ̃tʀεnœʀ ? puʀkwa ? ty ɑ œ̃ matʃ ?
Tvůj trenér? Proč? Máš zápas?
Thierry:
Ouais, dimanche après-midi. À cinq heures et demie.
ˈwε, dimɑ̃ʃ apʀεmidi a sε̃k œʀ e dəmi
Jo, v neděli odpoledne. O půl šesté.
Monique:
Ce dimanche ? C'est dommage, mes amis canadiens organisent une soirée grillades.
sə dimɑ̃ʃ ? se dɔmaʒ, mezami kanadjε̃ ɔʀganiz yn swaʀe gʀijad
To je škoda, mí kanadští kamarádi pořádají grilovačku.
Thierry:
Tant pis. J'adore les grillades, mais le sport, c'est aussi important.
tɑ̃ pi ʒadɔʀ le gʀijad, mε lə spɔʀ, se osi ε̃pɔʀtɑ̃
To je škoda. Miluju grilované maso, ale sport je taky důležitý.

Najděte v dialozích všechna povolání.