Activités

Doplňte slova do příslušného sloupce podle výslovnosti: énergie, bienvenu, société, sandwich, amie, canadien, profession, mieux, prie, bière.

 • a j
 • bienvenu
 • société
 • canadien
 • profession
 • mieux
 • bière
 • b i
 • énergie
 • sandwich
 • amie
 • prie

Poslechněte si nahrávku a určete, zda je tvrzení pravdivé (vrai), nebo nepravdivé (faux).

1 La gare n'est pas loin.
2 Au carrefour, on tourne à droite.
3 À côté de l'église, il y a un pont.
4 Derrière le pont, on tourne à gauche.
5 Au bout de la rue, on se trouve derrière la gare.

Označte slovo, které mezi ostatní nepatří.

1 tourner - descendre - traverser - manger - changer
2 à côté - devant - moins - en face - derrière
3 gare - quartier - station - arrêt - ligne
4 ville - place - avenue - rue - carrefour

Vyberte vhodnou reakci.

 • 1 C'est loin ?
 • 2 Je vous prie de m'excuser.
 • 3 Vous payez comment ?
 • 4 Merci !
 • 5 C'est où ?
 • 6 C'est compliqué ?
 • a Pas du tout.
 • a Pardon.
 • a Je paie la carte.
 • a Je vous en prie.
 • a C'est à deux pas.
 • a Non, c'est parfait.

Doplňte předložku à a určitý člen, pokud je potřeba.

1 On reste jusqu' matin.
2 Vous allez jusqu' coin de la rue.
3 Tu continues jusqu' résidence.
4 On se repose jusqu' soir.
5 On marche jusqu' avenue du Canada.
6 Je suis là jusqu' lundi.
7 Ça continue jusqu' ce soir.

Přeložte.

1 Na konci mostu zahněte doleva.
2 Ve středu jdu k holiči.
3 Vystup na stanici Saint-Michel.
4 Pokračuj až ke křižovatce.
5 Nachází se naproti nemocnici.
6 Vedle fakulty je posilovna.
7 Už je v bazénu.
8 Jsme tady, před knihovnou!
9 Děti si hrají pod mostem.
10 Jedeme do Švýcarska.
11 Přestupujeme ve stanici Place d'Italie.

Do obou sloupců tabulky doplňte druhý stupeň přídavných jmen: bavard, délicieux, beau, gentil, cher.

Ils sont plus... Elle est moins...

Doplňte výraz il y a, nebo sloveso être ve správném tvaru.

1 Qu'est-ce qu' derrière le pont ?
2 Les étudiants déjà dans la classe.
3 Est-ce qu' un supermarché par ici ?
4 Dans ce quartier, beaucoup de restaurants.
5 Son tuteur à côté du professeur.
6 Ce matin, le dentiste à l'hôpital.
7 encore du lait ?

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Je
 • 2 Tu
 • 3 Il
 • 4 Nous
 • 5 Vous
 • 6 Ils
 • a payez en espèces ?
 • b connaissent ton copain ?
 • c payons par carte.
 • d paies combien ?
 • e ne connais pas son père.
 • f connaît bien la ville.

Doplňte sloveso connaître nebo payer ve správném tvaru.

1 Est-ce que vous le chemin ?
2 Tu le dîner ?
3 Mais il ne pas mes amis !
4 Nous bien ce présentateur.
5 On par carte.
6 Je une tasse de café.
7 C'est son assistante, tu  ?
8 Nous en espèces.

Přeložte.

1 Nepojedou metrem. Mají radši autobus.
2 Kudy? – Přes Perpignan, směr Španělsko.
3 Tramvajová zastávka se nachází za křižovatkou.
4 Nemáte drobné? Nevadí, můžete zaplatit kartou.
5 Je to velmi složité, takže hodně štěstí!
6 Oslovuju kolemjdoucí, oni ale neznají cestu ke kinu.
7 Budeme pokračovat ve čtvrtek. (v přítomném čase)

Doplňte podle kontextu.

1 Salut Vince ! Il habite 50, rue Mitterrand.
2 Tu la ligne A. Tu du bus la station Henri IV.
3 Après, tu prends rue Gide et continues au cinéma Camille.
4 Devant le cinéma, tu à gauche. C'est rue Mitterrand.
5 À soir !