Vocabulaire

 • agenda m aʒε̃dadiář
 • s'appeler sap(ə)lejmenovat se
 • arriver aʀivepřijít, přijet
 • se brosser sə bʀɔsečistit si, kartáčovat si
 • se changer sə ʃɑ̃ʒepřevléct se
 • chaque ʃakkaždý
 • cheveu m ʃ(ə)vøvlas
 • chose f ʃozvěc
 • cinéma m sinemakino
 • club m de gym klœb də ʒimposilovna
 • concert m kɔ̃sεʀkoncert
 • courses f pl kuʀs1 nákupy, 2 závody, dostihy
 • culture f kyltyʀkultura
 • danse f dɑ̃stanec
 • demain d(ə)mε̃zítra
 • dent f dɑ̃zub
 • douche f duʃsprcha
 • se doucher sə duʃesprchovat se
 • école f ekɔlškola
 • évidemment evidamɑ̃evidentně, očividně
 • se laver sə laveumýt se
 • se lever sə l(ə)vevstát
 • maison f mεzɔ̃dům
 • norm|al/-ale nɔʀmalnormální
 • se peigner sə peɲeučesat se
 • piscine f pisinbazén, koupaliště
 • plaisir m pleziʀpotěšení
 • plein/pleine plε̃/plεnplný
 • promenade f pʀɔm(ə)nadprocházka
 • se promener sə pʀɔm(ə)neprojít se
 • quelqu'un kεlkœ̃někdo
 • se reposer sə ʀ(ə)pozeodpočinout si
 • se réveiller sə ʀevejeprobudit se
 • salle f de bains sal də bε̃koupelna
 • si sitak
 • sortir sɔʀtiʀvyjít, jít ven
 • sortir avec qqn sɔʀtiʀchodit s kým
 • temps m tɑ̃1 čas, 2 počasí
 • théâtre m teɑtʀdivadlo
 • toujours tuʒuʀvždy, pořád
 • voiture vwatyʀauto

Příslovce si se používá před přídavným jménem nebo jiným příslovcem ve smyslu tak, tolik: si tôt/tard = tak brzy/pozdě, Elle est si belle = Je tak krásná. V podobném významu často uslyšíte také příslovce tellement, případně tant.