Activités

Přeložte.

1 Prosím (vás).
2 Děkuji.
3 Hezký večer. (při rozloučení)
4 Jak se máš?
5 Na shledanou.
6 Prosím. (odpověď na “děkuji”)
7 Dobrý večer.
8 Dobře.
9 Dobrý den.
10 Ahoj.
11 Brzy na shledanou.
12 Hezký den. (při rozloučení)

Poslechněte si nahrávku a doplňte hlásku, kterou slyšíte.

1 fie
2 bonjr
3 bientt
4 déj
5 franais
6 journ
7 volonters
8 je ss

Poslechněte si nahrávku a doplňte chybějící informaci.

1 Christine va .
2 Marc prend .
3 Oui, je suis .
4 Je en prie.
5 Oui, je , au revoir et bonne journée.

Poslechněte si nahrávku a zapište si čísla.

1 numéro
2 numéro
3 numéro
4 numéro
5 numéro
6 euros
7 euros
8 euros
9 euros
10 euros

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Vous
 • 2 Je
 • 3 Tu
 • a suis fatigué.
 • b faites ça ce soir ?
 • c pars sans moi.

Kolik to stojí? Číslovky rozepište slovy a přečtěte.

1 1 euro 10, s'il vous plaît.
2 Trois tickets ? 9 euros.
3 1 euro 20 ?
4 19 euros, s'il vous plaît.
5 Deux verres ? 8 euros.
6 6 euros 10, s'il vous plaît.

Číslovky rozepište slovy a napište výsledek.

1 3 + 2
2 6 + 6
3 7 + 8
4 9 + 4
5 3 + 7
6 8 + 10
7 0 + 11
8 12 + 8
9 11 + 6

Tvar font je 3. os. mn. č. slovesa faire. Použijeme ho namísto českého rovná se.

Přečtěte si následující dialog a zapište si čísla.

1 - Tu as un numéro de portable ?
2 - Oui, c'est le 06 05 17 09 12. Et toi ?
3 - C'est le 01 11 13 07 08.

Určete správné pořadí vět dialogu.

 • 1. Bonjour. Pas mal. Et vous ?
 • 2. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ?
 • 3. Je vais bien, merci.

Doplňte koncovku množného čísla, pokud je potřeba.

1 fille portable enchanté numéro heureux
2 désolé soirée euro français verre bon

Vyberte vhodnou reakci.

 • 1 Comment allez-vous ?
 • 2 Vous prenez un verre ?
 • 3 Je te présente Théo.
 • 4 Je dois y aller.
 • 5 Merci.
 • a Volontiers.
 • b C'est dommage !
 • c Je vous en prie.
 • d Ça va, merci.
 • e Enchanté.

Doplňte do vět následující výrazy: vous, à, dommage, bonne journée, bonjour, même.

1 Vous partez déjà ? C'est .
2 et à bientôt.
3 Enchantée ! – Moi de .
4 êtes Monsieur Lejeune, c'est ça ?
5 Aujourd'hui, je vais Bastogne.
6 monsieur. Un ticket, s'il vous plaît.

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Tu
 • 2 Vous
 • 3 Je
 • a vous en prie.
 • b es heureux ?
 • c allez bien ?

Přeložte.

1 Jste šťastný?
2 Už odjíždím.
3 Jsem Jacques.
4 Jedeš do Paříže?
5 Odjíždíte?
6 Je mi líto.
7 Jakžtakž.
8 Dáte si skleničku?

Doplňte slovesa être, aller, faire, partir, prendre ve správném tvaru.

1 Vous déjà ?
2 Tu heureux ?
3 Je désolé.
4 C' Stéphanie.
5 Vous bien ?
6 Vous fatigué ?
7 Je à Bruxelles.
8 Vous un verre ?
9 Ça  ?

Přeložte.

1 To je pro vás.
2 A já?
3 Jsi unavený?
4 Odjíždím bez tebe.

Doplňte správné zájmeno.

1 C'est pour  ?
2 S'il plaît.
vy
3 dois y aller.
4 Toi, vas bien ?
ty
5 , vous êtes fatigué ce soir ?
vy
6 Vous partez sans  ?
7 Et , tu vas à Nantes ?
ty
8 Je en prie.
vy
9 Enchanté. – aussi.

Utvořte věty se správným slovosledem a přeložte.

1 en - je - prie - vous
2 vais - bien - je - très
3 vous - c' - pour - est
4 ravi - votre - faire - suis - je - connaissance - de
5 portable - numéro - tu - un - as - de
6 dois - aller - y - je

Vyberte vhodnou reakci.

1 Ça va?
2 Vous prenez un verre ?
3 À bientôt !
4 Bonne journée !
5 Tu vas bien ?

Přeložte.

1 Jedete do Rennes? – Ano, odjíždím dnes večer.
2 Na shledanou a hezký den.
3 Dobrý den. Jak se máš?
4 Jsi velmi unavený?
5 Děkuji. – Prosím. (vy)
6 Ty jsi Marie, je to tak?
7 Já jsem Paul. – Těší mě.
8 Už musím jít. – To je škoda!
9 Dnes? Bohužel ano.
10 Ty také ?
11 Tak brzy na shledanou!
12 Rád vás poznávám. – Těší mě.
13 Jsem v Paříži a mám se dobře!