Commande d'une pizza

Bonsoir, vous désirez ?
bɔ̃swaʀ, vu deziʀe ?
Dobrý večer, přejete si?
Bonsoir madame. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
bɔ̃swaʀ madam ʒə vudʀε kɔmɑ̃de yn pidza, sil vu plε
Dobrý večer. Chtěl bych si prosím objednat pizzu.
Oui bien sûr. Et avec ça ?
ˈwi bjε̃ syʀ e avεk sa ?
Ano, samozřejmě. Něco k tomu?
Un thé et un café.
œ̃ te e œ̃ kafe
Kávu a čaj.
Une pizza, un thé et un café. Vous pouvez me donner votre nom et votre numéro de téléphone ?
yn pidza, œ̃ te e œ̃ kafe vu puve mə dɔne vɔtʀ nɔ̃ e vɔtʀ nymeʀo də telefɔn ?
Jedna pizza, jeden čaj a jedna káva. Můžete mi dát svoje jméno a telefonní číslo?
C'est le 06 12 17 09 05. Vincent Leroux.
se lə zeʀosis duz disεt zeʀonœf zeʀosε̃k vε̃sɑ̃ ləʀu
Je to 06 12 17 09 05. Vincent Leroux.
Merci. C'est à quelle adresse ?
mεʀsi se a kεl adʀεs ?
Děkuji. Na jakou adresu to bude?
6, rue Bonaparte.
sis, ʀy bɔnapaʀt
Rue Bonaparte číslo 6.
Pardon ? C'est 6 ou 10 ?
paʀdɔ̃ ? se sis u dis ?
Promiňte? Je to 6, nebo 10?
Numéro 6. Ça fait combien ?
nymeʀo sis sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Číslo 6. Kolik to dělá?
Une pizza coûte 5 euros, un thé 1 euro et un café 1 euro vingt. Ça fait 7 euros 20.
yn pidza kut sε̃k øʀo, œ̃ te œ̃nøʀo e œ̃ kafe œ̃nøʀo vε̃ sa fε sεt øʀo vε̃
Pizza stojí 5 eur, čaj euro a káva euro dvacet, dělá to 7 eur 20.
Merci madame. Bonne soirée.
mεʀsi madam bɔn swaʀe
Děkuji. Hezký večer.
Merci à vous.
mεʀsi a vu
Já děkuji.

Au téléphone

Qu'est-ce que tu fais ce soir ?
kεs kə ty fε sə swaʀ ?
Co děláš dnes večer?
Rien de prévu. Je reste chez moi.
ʀjε̃ də pʀevy ʒə ʀεst ʃe mwa
Nemám nic v plánu. Zůstanu doma.
Tu ne vas pas chez Michèle ? Elle organise une soirée. Ses parents vont à la campagne.
ty nə va pɑ ʃe miʃεl ? εl ɔʀganiz yn swaʀe se paʀɑ̃ vɔ̃ a la kɑ̃paɲ
Nezajdeš k Michèle? Pořádá večírek. Její rodiče jedou na venkov.
Dans l'après-midi, je vais à la bibliothèque, mais après, je suis libre. C'est à quelle heure ?
dɑ̃ lapʀεmidi, ʒə vε a la biblijɔtεk, mε apʀε, ʒə sɥi libʀ se a kεl œʀ ?
Odpoledne jdu do knihovny, ale pak mám čas. V kolik to je?
La soirée commence à 7 heures.
la swaʀe kɔmɑ̃s a sεt œʀ
Večírek začíná v sedm.
Où est-ce qu'elle habite ?
u εs kεl abit ?
Kde bydlí?
Elle habite au 17, place Georges Bizet.
εl abit o disεt, plas ʒɔʀʒ bizε
Je to na náměstí Georgese Bizeta, číslo 17.
D'accord ! Donc à ce soir.
dakɔʀ ! dɔ̃k a sə swaʀ
Dobře! Tak ahoj večer.

Tu viens chez moi ?

Laurent:
Tu viens chez moi mercredi après-midi ?
ty vjε̃ ʃe mwa mεʀkʀədi apʀεmidi ?
Laurent: Nezastavíš se u mě ve středu odpoledne?
Marthe:
Désolée, mercredi, je ne suis pas libre. À quatre heures moins le quart, je vais chez le coiffeur. Après, je vais chez Camille.
dezɔle, mεʀkʀədi, ʒə nə sɥi pɑ libʀ a katʀ œʀ mwε̃ lə kaʀ, ʒə vε ʃe lə kwafœʀ apʀε, ʒə vε ʃe kamij
Marthe: Je mi líto, ve středu nemůžu. Ve tři čtvrtě na čtyři jdu ke kadeřníkovi. Potom jdu ke Camille.
Laurent:
Et jeudi prochain, tu es libre ?
e ʒødi pʀɔʃε̃, ty e libʀ ?
Laurent: A ve čtvrtek nemáš čas?
Marthe:
Oui. À quelle heure ? À 6 heures ?
ˈwi a kεl œʀ ? a sizœʀ ?
Marthe: Ano. V kolik hodin? V šest?
Laurent:
C'est trop tôt, j'organise un match de football. À 8 heures, ça te convient ?
se tʀo to, ʒɔʀganiz œ̃ matʃ də futbol a ɥitœʀ, sa tə kɔ̃vjε̃ ?
Laurent: To je moc brzo, pořádám fotbalový zápas. Hodí se ti to v osm?
Marthe:
D'accord, ce jeudi à 8 heures.
dakɔʀ, sə ʒødi a ɥitœʀ
Marthe: Dobře, tento čtvrtek, v osm hodin.
Laurent:
Très bien. Tu as l'heure, s'il te plaît ? Christophe et moi, nous allons chez le vétérinaire.
tʀε bjε̃ ty ɑ lœʀ, sil tə plε ? kʀistɔf e mwa, nuzalɔ̃ ʃe lə veteʀinεʀ
Laurent: Výborně. Nevíš prosím, kolik je hodin? Jdeme s Christophem k veterináři.
Marthe:
Il est trois heures et demie.
il ε tʀwɑ œʀ e dəmi
Marthe: Je půl čtvrté.
Laurent:
Mais il est très tard ! Je dois y aller. À jeudi alors !
mε il ε tʀε taʀ ! ʒə dwa i ale a ʒødi alɔʀ !
Laurent: Ale to už je pozdě. Musím běžet. Tak ahoj ve čtvrtek!

Jeudi prochain překládáme jako tento čtvrtek, ne příští čtvrtek, protože zde prochain označuje následující čtvrtek. Příští čtvrtek, tedy ve čtvrtek příští týden, se řekne jeudi en huit. Tento výraz se však běžně moc nepoužívá. Francouz řekne spíše la semaine prochaine (příští týden) nebo dans huit jours (za týden, dosl. za osm dní). Den už nespecifikuje.

Najděte v dialozích všechny časové údaje.