Vocabulaire

 • arrog|ant/-ante aʀɔgɑ̃arogantní
 • baccalauréat m bakalɔʀeamaturita
 • bav|ard/-arde bavaʀhovorný, povídavý
 • bisou m bizupusa polibek
 • boutique f butikbutik, obchod
 • chef m ʃεfvedoucí, šéf
 • cher/chère ʃεʀ/ʃεʀdrahý osoba i zboží
 • chercher ʃεʀʃehledat
 • colocataire m/f kɔlɔkatεʀspolubydlící muž/žena
 • coucou kukuahoj
 • compétence f kɔ̃petɑ̃sschopnost
 • comptable m/f kɔ̃tablúčetní muž/žena
 • contact m kɔ̃taktkontakt
 • cont|ent/-ente kɔ̃tɑ̃spokojený
 • désordonn|é/-ée dezɔʀdɔnenepořádný
 • droit m dʀwaprávo
 • en ɑ̃v
 • études f pl etydstudium na škole
 • étudier etydjestudovat
 • expérience f εkspeʀjɑ̃szkušenost
 • faculté f fakyltefakulta
 • fêtard m fεtaʀflamendr, kalič
 • formation f fɔʀmasjɔ̃vzdělání
 • garçon m gaʀsɔ̃kluk
 • homme m ɔm1 muž, 2 člověk
 • informatique f ε̃fɔʀmatikinformatika
 • intéress|ant/-ante ε̃teʀesɑ̃zajímavý
 • latam, tady
 • langue f lɑ̃gjazyk i orgán
 • lentement lɑ̃tmɑ̃pomalu
 • lettres f pl lεtʀjazyk a literatura obor
 • marcher maʀʃefungovat
 • médecine f med(ə)sinlékařství, medicína obor
 • mobile m mɔbilmobil, mobilní telefon
 • né/née ne/nenarozený/narozená
 • objet m ɔbʒεpředmět věc i ve zprávě
 • parler paʀlemluvit
 • permis m de conduire pεʀmi də kɔ̃dɥiʀřidičský průkaz
 • plutôt plytospíše
 • prêt-à-porter m pʀεtapɔʀtekonfekce
 • produit m pʀɔdɥivýrobek
 • professionn|el/-elle pʀɔfesjɔnεlprofesní, profesionální
 • répéter ʀepeteopakovat
 • résidence f universitaire ʀezidɑ̃s ynivεʀsitεʀkolej ubytovna
 • salon m salɔ̃1 salon, 2 obývací pokoj
 • sciences f pl sjɑ̃spřírodní vědy
 • société f sɔsjetespolečnost i firma
 • timide timidstydlivý, bázlivý
 • tout tuvšechno
 • université f ynivεʀsiteuniverzita
 • vendeur m/vendeuse f vɑ̃dœʀ/vɑ̃døzprodavač/prodavačka