Vocabulaire

 • à av, do
 • aller alejít, jet
 • aujourd'hui oʒuʀdɥidnes
 • aussi ositaké
 • bien bjε̃dobře
 • bientôt bjε̃tobrzy
 • bon/bonne bɔ̃/bɔndobrý
 • bonjour bɔ̃ʒuʀdobrý den
 • bonsoir bɔ̃swaʀdobrý večer
 • ça, cela sa, s(ə)lato
 • ce/cette sə/sεttento/tato
 • comme kɔmjako, jak
 • comment kɔmɑ̃jak
 • de od, z
 • déjà deʒa
 • désol|é/-ée dezɔlelituji, je mi líto
 • dommage m dɔmaʒškoda
 • enchant|é/-ée ɑ̃ʃɑ̃tetěší mě
 • être εtʀbýt
 • et ea
 • euro m øʀoeuro
 • faire fεʀdělat, udělat
 • fatigu|é/-ée fatigeunavený
 • fille f fijdívka
 • franç|ais/-aise fʀɑ̃sεfrancouzský
 • grave gʀavvážný
 • heur|eux/-euse øʀøšťastný
 • jour m ʒuʀden 24 hodin
 • journée f ʒuʀneden jeho průběh
 • les leurčitý člen pro množné číslo
 • madame f madampaní oslovení
 • mais ale
 • mal malšpatně
 • malheureusement maløʀøzmɑ̃bohužel
 • même mεmstejný
 • merci mεʀsiděkuji
 • monsieur m məsjøpán
 • numéro m nymeʀočíslo
 • oui ˈwiano
 • partir paʀtiʀodejít, odjet
 • pas ne záporka stojící za slovesem
 • peu málo
 • portable m pɔʀtablmobil
 • pour puʀpro
 • prendre pʀɑ̃dʀvzít, brát
 • présenter pʀezɑ̃tepředstavit
 • rav|i/-ie ʀavinadšený
 • salut salyahoj
 • sans sɑ̃bez
 • soir m swaʀvečer denní doba
 • soirée f swaʀevečer jeho průběh
 • te tobě, tebe
 • ticket m tikεlístek, vstupenka
 • très tʀεvelmi, hodně
 • un/une œ̃/ynjeden/jedna
 • verre m vεʀsklenice, sklenička
 • volontiers vɔlɔ̃tjerád, s radostí
 • votre vɔtʀváš/vaše