Prononcez bien

Výslovnost en a ien Zatímco en čteme jako nosové ɑ̃, ien vyslovíme jako nosové jε̃. V moderní pařížské francouzštině tyto dvě nosovky zní téměř stejně. Je však lepší se je naučit rozlišovat. en ɑ̃; encore ɑ̃kɔʀ; prendre pʀɑ̃dʀ bien bjε̃; combien kɔ̃bjε̃; italien italjε̃
Souhlásky na konci slova nevyslovené Pro francouzštinu je typické, že se souhlásky na konci slov nečtou, někdy jde dokonce o celé skupiny souhlásek. riz ʀi; fruits fʀɥi; euros øʀo; regardez ʀ(ə)gaʀde; deux Zejména nevyslovujeme souhlásky v pozici za samohláskou nebo nosovkou. Jedná se nejčastěji o koncovky množného čísla nebo osobní koncovky při časování sloves. paquet pakε; quelques kεlk; donner dɔne; promotions pʀɔmɔsjɔ̃; je prends ʒəpʀɑ̃ vyslovené Existují souhlásky, které se vyslovují i na konci slova. Jedná se např. o l a f. mal mal; courriel kuʀjεl; football futbɔl; ale: gentil ʒɑ̃ti sportif spɔʀtif; soif swaf Většinou vyslovíme i r (samozřejmě po francouzsku, zadopatrově, pomocí horní části jazyka). Odpadají souhlásky za ním, samotné r zůstává. soir swaʀ; voir vwaʀ; ordinateur ɔʀdinatœʀ; ale: monsieur məsjø d'accord dakɔʀ; tard taʀ; porc pɔʀ Výjimkou je koncovka -(i)er. Tam zazní zavřené e, nikoli však souhláska r (a ani za ní stojící souhlásky). regarder ʀ(ə)gaʀde; volontiers vɔlɔ̃tje; déjeuners deʒøne
Výslovnost obtížnějších slov œuf Slovo œuf obsahuje zvláštní samohlásku œ, která tvoří jeden znak. Pokud nemáte francouzskou klávesnici, můžete napsat oe. Čteme ji jako ø nebo jako œ. Œuf tedy vyslovíme jako œf. Pozor! V množném čísle se výslovnost mění, nevysloví se f, a zaní pouze ø: les œufs lezø. haricot Francouzi souhlásku h nikdy nečtou. Ani to neumí. Slova začínající na h proto čtou a vážou, jako by tam žádná souhláska nebyla. Ovšem pozor, rozlišují h němé, které nebrání ve vázání, a dyšné h, které se naopak neváže. To je i případ slova haricot. des haricots verts deaʀikovεʀ; quelques haricots verts kεlkəaʀikovεʀ Dyšné h také zabraňuje elizi, proto neodpadá předcházející e v předložkách a zájmenech. Např. předložku de tedy nepíšeme s apostrofem. un kilo de haricots vertskilogram zelených fazolek

Obecně můžeme říct, že přejímky z germánských jazyků mívají dyšné h, zatímco třeba původem řecká slova němé h. Nemusíme však studovat etymologii jednotlivých slov, stačí se podívat do nějakého dobrého slovníku, kde se dyšné h značí pomocí apostrofu (').