Communication

Uvádění ceny Francouzština samozřejmě zná sloveso stát, jeho přesným ekvivalentem je coûter. Combien coûte un ticket ?Kolik stojí lístek? Deux litres de vin coûtent quatre euros quatre-vingts.Dva litry vína stojí čtyři eura osmdesát. Přesto se můžeme setkat i s dalšími slovesy. Např. faire ve smyslu “dělá to tolik a tolik”. Ça fait combien ?Kolik to dělá? Ça fait trois euros.Dělá to tři eura. Lze použít také sloveso être, stejně jako v češtině. C'est combien ?Kolik to je? Pro uvádění ceny za jednotku zboží, za kilogram, litr ap. existují dva způsoby. Za podstatné jméno označující tuto jednotku klademe předložku à a za ni potom cenu. Une canette à un euro ? C'est bon marché !Plechovka za euro? To je levné! Un litre à deux euros ? C'est un peu cher !Litr za dvě eura? To je trošku drahé! Les œufs sont à vingt centimes.Vajíčka jsou za dvacet centů jedno. při udávání ceny se neříká cent, ale centime Pokud ve větě uvedeme cenu před jednotkou množství, použijeme určitý člen le, la, l', les. C'est six euros le litre.Jeden litr je za šest eur. Les pommes sont à un euro cinquante le kilo.Kilo jablek stojí euro padesát.
du coin Podstatné jméno coin znamená roh. A to jak v místnosti, tak na konci ulice. Tam ve městech často najdeme nějaký obchůdek nebo kavárnu. Takže du coin je doslova na růžku. Obecně tak Francouzi označují podnik, který se nachází poblíž, ve čtvrti. café du coinkavárna na růžku, místní kavárna